Vijesti

Odluka o usvajanju Programa mjera i provedbenog plana obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za općinu Oriovac u 2021. godini

opcina oriovac

Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20) i članka 47. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 7/13, 4/18 i 6/20), Načelnik općine Oriovac dana 05.01.2021.godine donosi

 

 

ODLUKU
o usvajanju Programa mjera i provedbenog plana obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije za općinu Oriovac u 2021. godini

 

Članak 1.

Usvaja se Program mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Oriovac u 2021.godini, izrađen od Zavoda za javno Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije (dalje u tekstu: program mjera).

Članak 2.

Program mjera sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Općina Oriovac će u 2021.godini provoditi mjere suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika zaraznih bolesti na svom području i osigurati provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

Članak 4.

Sredstva za provođenje Programa mjera osigurana su u Proračunu općine Oriovac za 2021.godinu u iznosu od 160.000,00 kuna.

Članak 5.

Stručni nadzor nad provođenjem mjera iz članka 1. ove Odluke, kao i kontrolu učinkovitosti provođenja istih provoditi će Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/21-01/1
URBROJ: 2178/10-03-21-1

pdfProgram mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Oriovac u 2021. godini

NAČELNIK
Antun Pavetić

OGLASI


INFORMACIJE


reciklazno

dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png