Razvojna strategija općine Oriovac

grb

Vodič za građane - proračun za 2023.

proracun

TZ Meridiana Slavonica - vodič

corona

Izjava o pristupačnosti internetske stranice

kalendar

Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan

opcina oriovac

Prema Zakonu o strateškom planiranju („Narodne novine“ broj 123/2017) te prema Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018), općina Oriovac izradila je Komunikacijsku strategiju i Komunikacijski akcijski plan koji možete preuzeti ovdje

Isti je donesen s ciljem približavanja tematike koju donosi novi kratkoročni strateški akt općine Oriovac, odnosno Provedbeni program općine Oriovac za period od 2021. – 2025. godine.

Komunikacijska strategija u postupku izrade Provedbenog programa općine Oriovac za razdoblje 2021. – 2025. godine u potpunosti je u skladu s Priručnikom o strateškom planiranju, poglavljem
III. Pokretanje izrade ili izmjene i dopune akata strateškog planiranja, točkom 9. pod Točkom 9.10. Izrada komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana kojeg je donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svibnju 2020. godine, temeljem Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 89/18.). Kako je navedeno pravilnikom, jedan od koraka u izradi Provedbenih programa je i izrada Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana, s ciljem određivanja odgovarajućih kanala informiranja i komuniciranja s javnošću, što podrazumijeva korištenje specifičnih komunikacijskih alata kojima se postiže vidljivost postupka planiranih javnih politika.

Komunikacijskom strategijom se određuju komunikacijski ciljevi nositelja izrade akta strateškog planiranja koje želi postići komuniciranjem s ciljanim skupinama, kao i komunikacijski kanali kojima će predviđeni učinci Komunikacijske strategije biti ostvareni. Komunikacijskim akcijskim planom definira se okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih Komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva.

Dokument se kreira i provodi u skladu s načelima učinkovitosti, transparentnosti, razumljivosti i djelotvornosti a podugovoreni vanjski izrađivač (Tvrtka SEVOI .D.O.O.) sve aktivnosti provodi u suradnji s radnom skupinom (Odluka o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Provedbenog programa općine Oriovac za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

 

OGLASI


INFORMACIJE


reciklazno

dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informranje:
Ana Bićanić Margetić
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 099-712-1349
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalni redar:
Dubravko Kolundžić
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-ora.jpglogo-uvvoo.png