Razvojna strategija općine Oriovac

grb

Plana proračuna za 2022. godinu

proracun

TZ Meridiana Slavonica - vodič

corona

Izjava o pristupačnosti internetske stranice

kalendar

Vijesti

Proslava 90. obljetnice postojanja DVD-a Lužani

opcina oriovac

Jučer je Dobrovoljno vatrogasno društvo Lužani obilježilo 90 godina postojanja i neprekidnog rada.

Obilježavanju ove značajne obljetnice nazočilo je oko dvjestotinjak gostiju, kolega vatrogasaca iz mnogih društava, predsjednik Vatrogasne zajednice Brodsko posavske županije gosp. Milan Šulter, načelnik Općine Antun Pavetić i predsjednik Općinskog vijeća Matija Jošić. Obojica su se pohvalno izrazili u pozdravnoj riječi o radu DVD-a Lužani, te im čestitali na dosadašnjim rezultatima i poželjeli im puno uspjeha u daljnjem radu.
Najveći doprinos organizaciji ovakvog događaja pripala je predsjeniku DVD-a Lužani koji se sa svojim suradnicima doista potrudio organizirati ovako veliku svečanost i biti ogledalo rada ovog vatrogasnog društva. U svom je obraćanju između ostalog dotakao i povijest DVD-a Lužani čiji tekst prenosimo u cijelosti.

Potreba da se zaštita od požara podigne, na višu, djelotvorniju razinu oduvijek je bila ona temeljna pokretačka snaga, nastojanja, da se ona učini djelotvornijom i efikasnijom, kako u preventivnom, tako i operativnom pogledu i na toj osnovi svuda u Europi niču, jedno za drugim, dobrovoljna vatrogasna društva .

Prva stranicu povijesti lužanskog vatrogasnog Društva ispisana je 20. ožujka 1932. kada općinski javni bilježnik Luka Kovačević sazva osnivačku skupštinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva, na kojoj je jednoglasnom odlukom prisutnih za Predsjednika Društva izabran Ante Starčević.
Zapovjednikom tada postao je Franjo Zorko, njegov zamjenik bio je Josip Cerić.
Za tajnika je izabran Branko Nožanić.

S posebnim osjećajem ponosa i povijesne odgovornosti; njeni sudionici obznaniše dugo, u srcima nošenu, brižno planiranu ideju o osnivanju dobrovoljnog vatrogasnog društva Lužani.

Tim činim oni nisu postali najbolja verzija sebe, već su i kao ljudi i kao vatrogasna četa preuzeli na sebe obavezu, da danju i noću bdiju na životima i imovinom svojih sumještana.

U svibnju 1932. godine Društvo je upisano u maticu društava Savske Banovine.

Društvo službeni naziv Dobrovoljna vatrogasna četa Lužani dobiva u studenom 1933. godine i taj naslov je zadržalo sve do proglašenja Banovine Hrvatske.
Počelo se, dakle kao i svugdje tada, s vatrom u srcu i zavjetnom obavezom da svojim životima, radom i zalaganjem brane imovinu mještana od požara.
U srpnju 1933. godine od susjednog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Oriovac kupljena je vozna vatrogasna štrcaljka tipa Knaus.

11 rujna 1933. Društvo je imalo je prvu veliku i sveobuhvatnu i učinkovitu intervenciju lokalizacije i gašenja požara na imanju Ivana Živkovića u Živikama.

U godinama koje su uslijedile lužanski vatrogasci nižu uspjeh za uspjehom, a do 1936. ugasili su 6 velikih požara u Lužanima i okolici.

Rješavanje osnovnih uvjeta za rad, nedostatka opreme i bio je uvijek temeljnom odrednicom rada - pa tako i u godinama koje su slijedile.

Razvoj onoga i onakvoga sustava protupožarstva i zaštite od požara na koji će se mještani i gospodarstvenici sa punim povjerenjem moći osloniti - značilo je postizanje adekvatne razine osobne i skupne sigurnosti i učinkovitosti pri izvršavanju svakodnevnih zadaća. To je podrazumijevalo nabavku osobne i skupne opreme, te stručnu izobrazbu vatrogasaca, dakle sustavno se radilo na jačanju operativne sposobnosti pripadnika društva.
S obzirom da je ono malo opreme bilo u početku skladišteno i čuvano u općinskom štaglju valjalo je pristupiti ostvarenju ideju izgradnje vlastitog vatrogasnog doma.

S puno elana i vjere u sebe pristupilo realizaciji izgradnje doma te u ožujku 1937. godine za 600 ondašnjih dinara vatrogasci kupiše od lužanske zemljišne zajednice zemljište.
Formiranjem vlasti Nezavisne države Hrvatske 10. travnja 1941. godine i Vatrogasna zajednica Banovine Hrvatske mijenja svoje ime u Vatrogasni savez Nezavisne države Hrvatske.

Drugi svjetski rat stavio je pred lužanske vatrogasce mnoge nove zadaće.
U tom periodu Društvu pristupaju:

Josip Odak (Petra) 22.2.1936.,
Josip Vračić (Matin) 2.2.1938.,
Ivan Mličević (Antunov) 22.2.1940.,
Ivan Ciprijanović (Josipov) 26.2.1936.,
Josip Agičić (Matin) 2.2.1938.,
Antun Mutavdžić (Tomin) 4.5.1937.

S tadašnja 32 člana i obavljajući svoju osnovnu zadaću skrbi o: 1419 zidanih i drvenih zgrada, 5 tvorničkih postrojenja, 339 jutara šume, kao i o požarnoj sigurnosti naselja, Lužani, Živike, Pričac ,Ciglenik, Bečic. u kojima je živjelo 2492 stanovnika.

U tom razdoblju bilježi se dalji napredak u pogledu stvaranja uvjeta za kvalitetniji rad pa tako krajem 1942. godine završava vatrogasno spremište.
18 .veljače 1943. nakon održane povjerenstvene rasprave u mjesecima koji su slijedili DVD Lužani konačno useljava u vlastiti dom i spremište u kojemu se nalazila sljedeća oprema : vatrogasna štrcaljka na 4 kotača, dvije mlaznice i dvoje ljestve što se 1944. zaokružuje sa dvije brentace.

Kraj rata lužansko vatrogasno društvo dočekalo je u znatno oštećenom vatrogasnom domu kojega su u travnju 1945. gađajući njemačke kolone pogodili i saveznički zrakoplovi.
9. listopada 1946. održava se prva poslijeratna sjednica Društva te se nastavlja rad i ostvarivanje planiranih aktivnosti jačanja materijalne i obrazovne strukture društva.

U razdoblju 1946. – 1965. godina društvu pristupa 18 članova

Ivan Jurić (Antunov) 13.12.1945.,
Adam Vasiljević (Radetov), 11.3.1946.,
Mato Mutavdžić (Ðurin), 23.2.1947.,
Mijo Tokić (Ivanov), 29.12.1949.,
Spasoje Grčić 31.7.1949.,
Ervačinovič Ivan 4.2.1951.,
Nikola Štrbac (Milanov) 25.3.1951.,
Ivan Štrk (Mije) 20 .3.1956.,
Nikola Kordić (Lazin) 1957.,
Franjo Vračić (Stjepanov) 1957.,
Vjekoslav Jurić (Ivanov) 1.2.1960.,
Vinko Šetka 24.3.1962.,
Tomo Mutavdžić (Antunov) 1963.,
Ðuro Starčević 17.8.1965.,
Stjepan Štivić (Ivanov) 11.3.1943.,
Stevo Cvetojević (Božin) 29.1946.,
Antun Mikačić (Matin) 23.2.1947.,
Mato Mikačić (Karlov) 12.2.1949.,
Milan Majetić (Mate) 5.12.1950.,
Antun Štrk (Josipov) 24.3.1951.,
Milan Cvetojević (Božin) 7.3.1954.,
Ivica Vraćić (Josipov) 1957.,
Ivan Mikačić (Antunov) 1957.,
Ferdo Agičić (Josipov) 12.3.1962.,
Pero Štrk (Mijin) 1.2.1960.,
Andrija Durak 22.6.1963.,
Pepa Pernar (Vinkov) 12.12.1964.

U tom periodu aktivnosti se svode na minimum, a 1952. godine društvo daje značajan obol elektrifikaciji Lužana.
Iz Završja konjskim zapregama dovoze drvene električne stupove i u velikoj mjeri učestvuju u postavljanju.
Po kazivanju Antuna Štrka 1952. godine nabavljena je vatrogasna motorna štrcaljka Savica, a potom i kino projektor.
U godinama koje su uslijedile, uglavnom se radi na održavanju zabava i kino predstava, a sredstva prikupljena na taj način usmjeravala su se u razvoj društva.

Godine 1982. godine, potaknuto zakonskim promjenama iz 1977. društvo se pokreće iz mrtvila. Poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere u cilju otklanjanja opasnosti od nastanka i sprečavanja požara.
1984. godine pribavljeno je specijalno vatrogasno vozilo, a u srpnju 1986. godine u Lužanima se održava vatrogasna vježba društava sa ciljem prikaza stvarne snage i objektivne moći i spremnosti vatrogastva za izvršavanje povjerenih im zadaća.

Predsjednikom društva 1989. postaje Starčević/ Luke / Ðuro (1989.– 2000.)

Društvu 1982. godine pristupaju Pleše / Mato / Ivan. Štrk /Petra/ Petar, Miroslav /Milana/Cvetojević, Ervaćinović /Josip / Željko, Kos /Josip/ Stjepan, Klepac / Vlado/ Ivan. Stanišić / Franjo / Antun.,

Neposredno prije domovinskog rata izvršena su provjera vatrogasne opreme, ljudstva, uspostavljena je neposredna radio-veza između pojedinih vatrogasnih jedinica. Organizirano je čuvanje vatrogasnih objekata i opreme, te izvlačenje opreme iz objekata u slučaju njihove ugroženosti.
U rujnu 1991. godne društvo prelazi na djelovanje u ratnim uvjetima.
.
Zapovjednikom društva postaje Ivan Mličević.

O angažiranosti vatrogasaca i njihovoj posvećenosti domu i rodu svom, govore podaci da je u razdoblju od lipnja 1991. godine do prosinca 1992, društvo odradilo 4608 sati operativnog dežurstva, a poznata je požrtvovnost vatrogasaca, koji su i pod granatama bili angažirani u gašenju velikih požara gospodarskih objekta.
U domovinskom ratu Hrvatskoj vojsci pridružilo se 11 članova, Dobrovoljnog vatrogasnog društva, a na oltar domovine život je položio naš Drago Živanić.

Nakon domovinskog rata aktivnost društva lagano stagnira pritisnuto mnogim problemima koji su proistekli iz neriješenih statusnih pitanja zbog nedostatka financijskih sredstava, ali i drugim problemima.
Duh dobrovoljnog vatrogastva je neuništiv.
Zahvaljujući činjenici da je dobrovoljno vatrogastvo tradicija u mnogim lužanskim porodicama kao što su: Mličević, Cvetojević, Štrk ,Ervačinović, obiteljska tradicija tjerala je Društvo dalje.
Sati i sati dobrovoljnog rada, uloženo je u završetak vatrogasnog doma čime se stvaraju preduvijeti za kvalitetniji i ozbiljniji rad.
U završnim aktivnostima pokrivanja doma učestvuju i predstavnici Mjesnog odbora. Svesrdno pomažu i mještani pa su tako betoniranje i žbukanje vodili Ivan Brletić (Žare), Tomo Beketić, te Čedo Čokrlić.
Zahvaljujući snažnoj potpori načelnika općine Oriovac gospodina Antuna Pavetića, Mjesnog odbora, te Vatrogasne zajednice Općine ulažu se dodatni napori u stvaranju uvjeta za rad.
Uvodi se centralno grijanje u prostorije doma, te se pristupa obnavljanju vatrogasnih sprava i opreme .

Vizionarskim idejama predsjednika Ðure Starčevića, te entuzijazmu i predanom radu Miroslava Cvetojevića koji preuzima presjedanje Društvom, te Željka Pavokovića, Petra Štrka, Stjepana Štrka, Stjepana Maksimovića, Zvonka Dubočanca, koji u potpunosti preuzimaju na sebe odgovornost za razvoj i daljnji napredak Društva.

1. 7. 2007.
Društvo pokreće malonogometni turnir u znak sjećanja na poginule i umrle vatrogasce.
Permanentno ulaže u znanje, te vatrogasci Željko Pavoković, Miroslav Cvetojević Petar i Stjepan Štrk kroz sustav obrazovanja stiču prva časnička zvanja, a kada je 1999. godine društvu pristupio Stjepan Maksimović i prvog inženjera ZOP-a te Višeg vatrogasnog časnika.

Zahvaljujući pravednom odgovornom i ravnomjernom financiranju vatrogastva na razini Općine Oriovac, koja je na svom području, ustroj vatrogastva predpostavila požarnoj sigurnosti, Dobrovoljno vatrogasno društvo Lužani kupuje kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca.
Prvi vatrogasci koju su iz DVD Lužani po pozivu Županijskog zapovjednika bili upućeni na dislokaciju za gašenje velikih šumskih požara na Jadranu i otocima bili su Matija Ervačinović, Dalibor Dubočanac, Andrej Mličević i Vatrogasni časnik Željko Pavoković

Generacija vatrogasaca koja je 2015. godine preuzela vođenje društva:
Željko Pavoković, Stjepan Maksimović, Matija Ervačinović, Marijan Grbac, Mladen Stanišić, Ana Stjepanović, predvođena Predsjednikom DVD-a Lužani, mojom malenkosti Andrejom Mličevićem, preuzima na sebe odgovornost za budućnost društva istovremenim aktivnostima u nekoliko pravaca:
- nastavlja s netom započetim aktivnostima zamjene 30 godina starog navalnog vatrogasnog vozila,
- podizanje razine opremljenosti skupnom i osobnom opremom,
- podizanje razine stručne osposobljenosti vatrogasaca pripadnika VP DVD,
- intenzivira suradnja s osnovnom školom,
- rad s vatrogasnom mladeži.

Mudrošću, inovativnošću i upornošću Društvo ostvaruje planirane aktivnosti.

2015. godinu obilježila je prodaja našeg starog neispravnog kamiona, te intezivno traženje novijeg. Također, obnavljamo našu suradnju sa prijateljskim DVD-om iz Svete Nedelje, a sudjelujemo i na 90. obljetnici KUD-a „ Graničar“ iz Lužana.
Također pomažemo i u osiguranju 1. Moto susreta u Lužanima.

2016. godina iznimno je važna u novijoj povijesti našeg Društva jer smo te godine osim sudjelovanja u uobičajnim aktivnostima kao što su Proslave drugih društava, Moto susreti, Tijelovska biciklijada, napokon krenuli u konkretnu nabavku novijeg navalnog vozila.
Iz tog razloga, 2 naša člana Andrej Mličević i Matija Ervačinović 18.09.odlaze u Češku pogledati ponuđena vozila.
U listopadu se otvara javni natječaj za nabavku istog, a 22.11.2016. u Lužane iz Jabloneca u Češkoj dolazi vozilo Renault Midlum.

19. veljače 2017. održana je primopredaja i posveta novog vatrogasnog vozila, a nakon primopredaje održana je jubilarna 85. izvještajna godišnja skupština.
26. veljače 2017. općina Oriovac dodijelila je Priznaje našem DVD-u za izniman doprinos u vatrogastvu, provođenju mjera zaštite od požara, te spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara.

26.10.2017. Odradili smo pokaznu vatrogasnu vježbu gašenja požara vodom i pjenom učenicima 1. i 2. razreda OŠ „Ljudevit Gaj“.

18. ožujka 2018. zajedno sa DVD Oriovac učestvujemo u obrani od poplava sela Ciglenik.
6. travnja 2018. uzimamo aktivno učešće u rješavanju krize sa vodoopskrbom u Slavonskom Brodu i Brodsko posavskoj županiji.
Svakodnevno vršimo punjenje autocisterni pitkom vodom za ugrožena područja.

2018. donijela je ono što je danas u našem Društvu postalo svakodnevica, a to je masovno priključivanje djece svih dobi u rad naše vatrogasne mladeži i podmlatka.
Iste godine rezultati naših natjecateljskih ekipa rapidno rastu, pa kao šlag na uspješnu sezonu dolaze naslovi županijskih prvaka u kategoriji djeca muška na županijskom natjecanju u Oriovcu i prvo mjesto u kategoriji djeca ženska u BOBSS Ligi.

U 2019. DVD Lužani postiglo je zapažen napredak u svim dijelovima svojih aktivnosti.
Od ove godine bogatiji smo za 7 operativnih vatrogasaca, 6 vatrogasaca 1.klase i 3 vatrogasna dočasnika
9. ožujka 2019. U sklopu širenja među društvene suradnje gosti smo DVD-a Laz (Vzo Marija Bistrica)

1 Svibnja.2019 odrađena je združena javna vatrogasna vježba, Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Lužani i Hrvatske Gorske službe spašavanja - Stanice Slavonski Brod, pod nazivom "Sv.Florijan 2019“.
I u 2019. napredujemo u radu sa mladima pa tako i to ljeto ostvarujemo značajne rezultate na svim natjecanjima, a na samom kraju sezone, naša muška ekipa djece osvaja prvo mjesto u BOBSS ligi.
Za nagradu djeci i voditeljima za uspješnu sezonu, upravni odbor dogovara jednodnevni izlet u Muzej Vatrogastva u Varaždin, a tom prilikom posjetili smo i svetište u Mariji Bistrici.
Izleti su nakon toga postali tradicionalni pa smo u međuvremenu posjetili i Zoološki vrt u Zagrebu, te Akvarij slatkovodnih riba u Karlovcu, kao i Muzej Domovinskog rata na Turnju kod Karlovca.

8. ožujka 2020. održana je 88. izvještajna godišnja skupština Društva, a nju je obilježilo potpisivanje "Povelje o prijateljstvu" između DVD-a Lužani i DVD-a Sveta Nedelja, kojom je okrunjena dosadašnja suradnja i prijateljstvo naših društava.
Nakon potpisivanja Povelje, dodijelili smo priznanja gosp. Damiru Mareniću i gosp. Stjepanu Maksimoviću za najveći doprinos u sklapanju "Povelje o prijateljstvu”.

23. svibnja 2020. oformili smo žensku ekipu mladeži i na prvi trening u goste su nam došli prijatelji iz DVD-a Zakorenje.

30. prosinca 2020. Svoju humanost i veliko srce pokazujemo u jasno definiranim zadaćama pri prikupljanju humanitarne pomoći za potrebite pogođene potresom u Petrinji, Sisku i Glini.

18. travnja 2021. Postajemo bogatiji za 12 ispitanih članova vatrogasne mladeži

I tako smo došli do ove 2022. godine…..

27.03.2022. pripala nam je iznimna čast da budemo domaćini 13. županijskom natjecanja za vatrogasnu mladež.
Održano je na stadionu NK "Svjetlost" Lužani,
U kategoriji mladež ženska naše cure osvojile su uvjerljivo prvo mjesto i samim time zaslužile svoje mjesto na državnom natjecanju održanom nedavno u Čakovcu.

29. Svibnja. 2022 obnovljen je dio osobne i skupne zaštitne opreme pripadnika VP DVD Lužani, a do kraja godine očekuje se nabavka i ostalog dijela opreme kako bi cijela postrojba bila opremljena novim zaštitnim odijelima.

4. lipnja sudjelujemo na državnom natjecanju za vatrogasnu mladež u Čakovcu i od 48 ženskih ekipa zauzimamo vrlo dobro 13 mjesto.

5. lipnja 2022. u sklopu ovogodišnje Obljetnice održavamo javnu pokaznu vježbu "Orljava 2022." na kojoj uz našu postrojbu sudjeluju i JVP Nova Gradiška, HGSS- Slavonski Brod i HMS- Ispostava Lužani.

90 godina poslije, imamo suvremeno opremljeno vatrogasno društvo, sposobno da znanjem i operativnom sposobnošću odgovori svim izazovima koje pred njih postave svakodnevne okolnosti.
Društvo danas broji 84 člana, od kojih su 38 aktivnih članova, 13 članova vatrogasne mladeži, te 33 člana vatrogasnog podmlatka, na koje smo posljednjih godina izrazito ponosni.

Više pogledajte u fotogaleriji.

OGLASI


INFORMACIJE


reciklazno

dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png