Odluke

2019.

pdfProcedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Oriovac
pdfOdluka o korekciji financijskog rezultata za 2019.
pdfOdluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi Civilne zaštite
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac
pdfOdluka o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac
pdfOdluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi na području općine Oriovac
pdfIzvješće o javnom uvidu na prijedlog Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi na području općine Oriovac
pdfIzmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi
pdfOdluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za općinu Oriovac
pdfOdluka o komunalnom redu
pdfIzvješće o javnom uvidu na prijedlog Odluke o komunalnom redu
pdfOdluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije
pdfOdluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Oriovac
pdfOdluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
pdfOdluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području općine Oriovac
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
pdfIzmjena i dopuna Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva
pdfOdluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Oriovac
pdfOdluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac
pdfOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2018.
pdfOdluka o korekciji financijskog rezultata za 2018.
pdfOdluka o pokretanju postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac
pdfOdluka o 5. izmjenama i dopunama PPU BPŽ
pdfOdluka o donošenju plana upravljanja imovinom u 2019. u vlasništvu općine Oriovac
pdfOdluka o korištenju sportskih objekata u 2019.
pdfOdluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika
pdfOdluka o ukidanju statusa javnog dobra - k.o. Živike
pdfOdluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Oriovac i fizička osoba
pdfOdluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada s područja općine Oriovac

pdfIzmjena Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Oriovac

 

 

 

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  29.4.2020.


Dana 1.5.2020.god. (petak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac.
Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen  8.5.2020. prilikom redovnog pražnjenja.

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png