Odluke

2019.

pdfProcedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Oriovac
pdfOdluka o korekciji financijskog rezultata za 2019.
pdfOdluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi Civilne zaštite
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac
pdfOdluka o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac
pdfOdluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi na području općine Oriovac
pdfIzvješće o javnom uvidu na prijedlog Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi na području općine Oriovac
pdfIzmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi
pdfOdluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za općinu Oriovac
pdfOdluka o komunalnom redu
pdfIzvješće o javnom uvidu na prijedlog Odluke o komunalnom redu
pdfOdluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije
pdfOdluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Oriovac
pdfOdluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
pdfOdluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području općine Oriovac
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
pdfIzmjena i dopuna Odluke o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva
pdfOdluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Oriovac
pdfOdluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac
pdfOdluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2018.
pdfOdluka o korekciji financijskog rezultata za 2018.
pdfOdluka o pokretanju postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac
pdfOdluka o 5. izmjenama i dopunama PPU BPŽ
pdfOdluka o donošenju plana upravljanja imovinom u 2019. u vlasništvu općine Oriovac
pdfOdluka o korištenju sportskih objekata u 2019.
pdfOdluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika
pdfOdluka o ukidanju statusa javnog dobra - k.o. Živike
pdfOdluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Oriovac i fizička osoba
pdfOdluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada s područja općine Oriovac

pdfIzmjena Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Oriovac

 

 

 

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  11.11.2019.


Dana 25.11.2019. (ponedjeljak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Oriovac.
Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski otpad NE ODVOZIMO!.

 

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png