DOKUMENTI OPĆINE

pdf  Proračun za 2018. godinu
pdf  Prijedlog Proračuna za 2018. godinu
pdf  Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2015.
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika srpanj-prosinac 2015.
pdf  Pravilnik o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa vrtića
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2015.
pdf  Zaključak o davanju suglasnosti na osnivanje Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod
pdf  Zaključak na Financijski plan vrtića za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.godinu
pdf  Izmjene i dopune Plana mreže Dječjih vrtića na području općine Oriovac
pdf  Financijski plan Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac za 2016 te projekcije plana za 2017. i 2018.
pdf Plan prijma u službu u Općinu Oriovac - 2016.
pdf  Popis korisnika donacija i sponzorstva Općine Oriovac
pdf  Plan nabave općine Oriovac za 2016.
pdf  Odluka o izvršavanju Proračuna općine Oriovac za 2016.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2015.g.
pdf  Program socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2016.g.
pdf  Program javnih potreba u kulturi na području Općine Oriovac u 2016.g.
pdf  Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Oriovac
pdf  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih općine Oriovac
pdf  Zaključak o prestanku mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća općine Oriovac
pdf  Zaključak - usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Oriovac za razdoblje 2016. – 2019.g.
pdf  Zaključak - usvajanje plana razvoja sustava civilne zaštite za Općinu za razdoblje 2016.-2018.g.
pdf  Zaključak - usvajanje analize stanja sustava civilne zastite u 2015.
pdf  Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća općine Oriovac
pdf  Program rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2016. g.
pdf  Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gopodarstvu u 2016. godini na području općine Oriovac
pdf  Program kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2016.g.
pdf  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na podrucju općine Oriovac u 2016.g.
pdf  Program javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2016. g.
pdf  Plan razvoja sustava civilne zaštite 2016-2018.g.
pdf  Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Oriovac za 2016.g
pdf  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Oriovac
pdf  Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Oriovac
pdf  Izmjene i dopune Proračuna općine Oriovac za 2015. godinu
pdf  Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.g. na području općine Oriovac
pdf  Izmjene i dopune Programa rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac za 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Plana nabave općine Oriovac za 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2015. g.
pdf  Izmjena i dopuna Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac
pdf  Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2015. g.
pdf  Proračun Općine Oriovac za 2016.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2015. g.
pdf  Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte Općine Oriovac u 2015. g.
pdf  Godišnji plan - Program rada Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac za pedagošku godinu 2015.-2016.
pdf  Plan mreže dječjih vrtića na području općine Oriovac
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika siječanj-lipanj 2015.
pdf  Ostvarenje plana razvojnih programa
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2014.
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana nabave za 2014.
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika srpanj-prosinac 2014.
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2014.
pdf  Plan mreže dječjih vrtića na području općine Oriovac - 2015.
pdf  Plan prijma u službu u općinu Oriovac - 2015.
pdf  Izmjene i dopune Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja-ENU-obiteljske kuće
pdf  Izmjene i dopune Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi - ENU - obiteljske kuće
pdf  Proračun Općine za 2015.
pdf  Program socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2015.
pdf  Program javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2015.
pdf  Program javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2015.
pdf  Program kapitalnih ulaganja u objekte u 2015.
pdf  Program tekućeg investicijskog održavanja 2015.
pdf  Program rada Vlastitog pogona za 2015.
pdf  Program održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22 u 2015. godini
pdf  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac u 2015.

 pdf  Izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara
 pdf  Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22.st.1. u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja za 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Vlastitog pogona za 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte Općine Oriovac u 2014. godini
 pdf  Izmjene i dopune proračuna Općine Oriovac za 2014. godinu
 pdf  PRORAČUN OPĆINE ORIOVAC ZA 2014. GODINU
 pdf  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2013. GODINU

word Statut općine Oriovac (PROČIŠĆENI TEKST)
word Poslovnik Općinskog vijeća općine Oriovac (PROČIŠĆENI TEKST)
word Plan prijma u službu u Općinu Oriovac
word Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za općinu Oriovac u 2014. godini
word Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2013.
word Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u 2013.
word Izmjene i dopune socijalnih potreba 2013.
word Izmjene i dopune javnih potreba u sportu 2013.
word Izmjene i dopune Vlastitog pogona za 2013.
word Program kapitalnih ulaganja u objekte u 2014.
word Program socijalnih potreba u 2014.
word Program javnih potreba u sportu u 2014.
word Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2013.
word Izmjene i dopune kultura 2013.
word Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja za 2013.
word Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22.st.1. u 2013.
word Program gradnje objekata i uređaja za 2014.
word Program kultura 2014.
word Program održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22 u 2014. godini
word Program rada Vlastitog pogona za 2014.
word Program tekućeg investicijskog održavanja 2014.
word Smjernice za organizaciju i razvoj u 2014.

 


Prostorni plan Općine Oriovac


Zakon o prostornom uređenju Republike Hrvatske (N.N. 76/07) definira temeljni odnos prostornog planiranja i gospodarstva odredbom da se prostornim uređenjem osigura gospodarenje prostorom, čime se ostvaruju uvjeti za društveni i gospodarski razvoj određenog područja. Stoga, osnovna uloga Prostornog plana je da definira i predvidi promjene u prostoru.

DOKUMENTI


Ostali dokumenti

Na sjednici održanoj 17.06.2002. godine Općina Oriovac donijela je program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Program je donesen na temelju stavka 1. članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sukladno strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, Mjerilima i uvijetima za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta (NN 13/2), te članka 21. Statuta općine Oriovac.

DOKUMENTI

 


 

Proračun u malom Općine Oriovac

 pdf  Proračun u malom Općine Oriovac 2008.
 pdf  Proračun u malom Općine Oriovac 2009.

INFORMACIJE


Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png