2017.

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

5. sjednica Općinskog vijeća

pdfIzmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2017.
pdfIzmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području općine oriovac u 2017.
pdfIzmjene i dopune Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
pdfIzmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
pdfIzmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. u 2017.
pdf
Izmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona za 2017.
pdfIzmjene i dopune Programa tekućeg investicijskog održavanja objekata na području općine u 2017.
pdfOdluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2018.
pdfPlan rada Savjeta mladih općine Oriovac za 2018.
pdfProgram gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine u 2018.
pdfProgram kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2018.
pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018.
pdfProgram utroška sredstava nakande za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac za 2018.

pdfZaključak - usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite za općinu u razdoblju 2018.-2020.
pdfOdluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
pdfIzmjena i dopuna Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
pdf
Proračun za 2018. godinu
pdfPlan za 2018. godinu - OPĆI DIO
pdfPlan za 2018. godinu - POSEBNI DIO
pdfIzmjene i dopune Proračuna za 2017. - rebalans
pdfOdluka o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2018.
pdfProgram rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini za 2018.
pdfProgram tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2018.
pdfZaključak - usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite u 2017.
pdfIzmjene i dopune Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 2017.

pdfIzmjene i dopune programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac za 2017.

pdfIzmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2017.
pdfIzmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2017.
pdfOdluka o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
pdfProgram javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2018.
pdfProgram javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2018.
pdfProgram socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2018.
pdfZaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac u 2017.

pdfOdluke o donošenju IV. izmjena i dopuna PPUO
pdfOdluka o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom -poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH u 2018.

pdfPoziv za 5. sjednicu Općinkog vijeća


 

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  11.11.2019.


Dana 25.11.2019. (ponedjeljak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Oriovac.
Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski otpad NE ODVOZIMO!.

 

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png