2017.

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

 

5. sjednica Općinskog vijeća

pdfIzmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2017.
pdfIzmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području općine oriovac u 2017.
pdfIzmjene i dopune Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
pdfIzmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
pdfIzmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. u 2017.
pdf
Izmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona za 2017.
pdfIzmjene i dopune Programa tekućeg investicijskog održavanja objekata na području općine u 2017.
pdfOdluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2018.
pdfPlan rada Savjeta mladih općine Oriovac za 2018.
pdfProgram gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine u 2018.
pdfProgram kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2018.
pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2018.
pdfProgram utroška sredstava nakande za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac za 2018.

pdfZaključak - usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite za općinu u razdoblju 2018.-2020.
pdfOdluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
pdfIzmjena i dopuna Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
pdf
Proračun za 2018. godinu
pdfPlan za 2018. godinu - OPĆI DIO
pdfPlan za 2018. godinu - POSEBNI DIO
pdfIzmjene i dopune Proračuna za 2017. - rebalans
pdfOdluka o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2018.
pdfProgram rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini za 2018.
pdfProgram tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2018.
pdfZaključak - usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite u 2017.
pdfIzmjene i dopune Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 2017.

pdfIzmjene i dopune programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac za 2017.

pdfIzmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2017.
pdfIzmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2017.
pdfOdluka o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
pdfProgram javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2018.
pdfProgram javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2018.
pdfProgram socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2018.
pdfZaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac u 2017.

pdfOdluke o donošenju IV. izmjena i dopuna PPUO
pdfOdluka o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom -poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH u 2018.

pdfPoziv za 5. sjednicu Općinkog vijeća


 

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  29.4.2020.


Dana 1.5.2020.god. (petak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac.
Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen  8.5.2020. prilikom redovnog pražnjenja.

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png