Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

opcina oriovacNa temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna  općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“, broj 10/15 ), objavljuje se

NATJEČAJ
ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ
PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC

1. Podaci o Naručitelju:

a)  OPĆINA ORIOVAC,  
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac    
b)  Kontakt:
Telefon: 035/431-232
Telefax: 035/430-006
email:općOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Oriovac su poslovi preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.
Ponuditelj može biti pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga.

2. Dokumentaciju za provedbu natječaja za povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Oriovac zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti, od dana objave Obavijesti o natječaju na web stranici općine Oriovac: oriovac.hr i na oglasnoj ploči, radnim danom od 8,00 –15,00 sati i u  općini Oriovac,Trg hrvatskog preporoda 1,35250 Oriovac

3. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici neposredno u općinu Oriovac ili preporučeno poštom na adresu:
OPĆINA ORIOVAC
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac
s naznakom:
PONUDA ZA „OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC- NE OTVARAJ“

i s naznačenom adresom ponuditelja.

4. Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje poslova prijevoza pokojnika smatrat će se ponuditelj koji, uz ispunjenje svih uvjeta propisanih dokumentacijom za prikupljanje ponuda, ponudi ukupno najnižu cijenu.

5. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije (ukoliko je više ponuda s istom ukupnom cijenom ponude ocijenjeno valjanim odabrat će se ona koja je zaprimljena ranije).

6. Ugovor za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna općine Oriovac zaključit će se sa najpovoljnijim ponuditeljem na rok od četiri godine.

7. Općina Oriovac zadržava pravo poništiti postupak bez ikakvih posljedica i obveza prema ponuditeljima.

8. Krajnji rok za dostavu ponuda je 09.10.2017. godine do 11,00 sati u općinu Oriovac, bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

9. Datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda je 09.10.2017. godine u 11,00 sati.
Adresa/mjesto za otvaranje ponuda: Općina Oriovac, Vijećnica 1.kat ,35250 Oriovac, Trg  hrvatskog preporoda 1.

10. Po primitku izvješća Povjerenstva, općinski načelnik će uputiti prijedlog općinskom vijeću radi donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili donošenje Odluke o poništenju natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika. Općinsko vijeće zadržava pravo da ne izabere niti jednu pristiglu ponudu. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, upravni je akt i protiv te odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

11. Na temelju odluke o odabiru s odabranim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika.

pdfNatječaj

pdfUvjeti i mjerila za provedbu natječaja

Načelnik
Antun Pavetić

OGLASI


1.

Posao... 18.04.2018.


Trgovina Oriomatrix traži radnika ili radnicu za rad u trgovini vijčane robe, alata, boja i lakova...
Kontakt: Jasmin (091/602-4383) ili Sanja (091907-0960)

 

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png