2018.

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

12. sjednica Općinskog vijeća

pdfIzmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa tekućeg investicijskog održavanja objekata na području općine u 2018.
pdfIzmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
pdfAnaliza stanja sustava Civilne zaštite - 2018.
pdfZaključak - usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite u 2018.
pdfIzmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području općine oriovac u 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona za 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2018.
pdfZaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac u 2018.
pdfIzmjene i dopune Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 2018.
pdfProgram javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2019.
pdfProgram javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2019.
pdfProgram kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2019.
pdfProgram rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini za 2019.
pdfProgram socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2019.
pdfProgram tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2019.
pdfProgram gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine u 2019.
pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
pdfProgram utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Oriovac za 2019.
pdfProgram utroška sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2019.
pdfProgram korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Oriovac za 2019.
pdfIzmjene i dopune Proračuna za 2018.
pdfPlan proračuna Općine Oriovac za 2019.
pdfOdluka o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2019.
pdfOdluka o agrotehničkim mjerama - 2018.
pdfOdluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2019.
pdfPlan razvoja sustava civilne zaštite Općine od 2019 - 2021.
pdfZaključak - usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite za Općinu za razdoblje 2019.-2021.
pdfProgram mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Oriovac
pdfOdluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja
pdfOdluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine Oriovac u privatnom dječjem vrtiću Sunčica Oriovac u 2019.
pdfOdluka o komunalnom doprinosu
pdfOdluka o komunalnoj naknadi
pdfOdluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
pdfOdluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Oriovac
pdfOdluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Oriovac
pdfOdluka o neradnim nedjeljama i blagdanima
pdfZapisnik s 12.sjednice

9. sjednica Općinskog vijeća

pdfPoziv na 9. sjedincu Općinskog vijeća
pdfZapisnik s 9. sjedince
pdfOdluka o životinjama
pdfOdluka o grobljima na području općine Oriovac
pdfOdluka o visini komunalne usluge za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Oriovac
pdfOdluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme
pdfOdluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Dogradnja objekta Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac

pdfOdluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nerazvrstane ceste - k.č. br.2323-5 k.o. Oriovac

pdfOdluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Oriovac
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća općine Oriovac
pdfProgram raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Oriovac
pdfIzvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju plana i programa rada vlastitog pogona u 2017.
pdfIzvještaj o izvršenju proračuna općine Oriovac za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.
pdfZaključak o usvajanju Izvješća o financiranju Programa projekata i aktivnosti udruga iz Proračuna općine Oriovac u 2017.

pdfZaključak o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2017.

 

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  29.4.2020.


Dana 1.5.2020.god. (petak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac.
Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen  8.5.2020. prilikom redovnog pražnjenja.

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png