2018.

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

12. sjednica Općinskog vijeća

pdfIzmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa tekućeg investicijskog održavanja objekata na području općine u 2018.
pdfIzmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
pdfAnaliza stanja sustava Civilne zaštite - 2018.
pdfZaključak - usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite u 2018.
pdfIzmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području općine oriovac u 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona za 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2018.
pdfZaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac u 2018.
pdfIzmjene i dopune Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 2018.
pdfProgram javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2019.
pdfProgram javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2019.
pdfProgram kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2019.
pdfProgram rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini za 2019.
pdfProgram socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2019.
pdfProgram tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2019.
pdfProgram gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine u 2019.
pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
pdfProgram utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Oriovac za 2019.
pdfProgram utroška sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2019.
pdfProgram korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Oriovac za 2019.
pdfIzmjene i dopune Proračuna za 2018.
pdfPlan proračuna Općine Oriovac za 2019.
pdfOdluka o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2019.
pdfOdluka o agrotehničkim mjerama - 2018.
pdfOdluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2019.
pdfPlan razvoja sustava civilne zaštite Općine od 2019 - 2021.
pdfZaključak - usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite za Općinu za razdoblje 2019.-2021.
pdfProgram mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Oriovac
pdfOdluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja
pdfOdluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine Oriovac u privatnom dječjem vrtiću Sunčica Oriovac u 2019.
pdfOdluka o komunalnom doprinosu
pdfOdluka o komunalnoj naknadi
pdfOdluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
pdfOdluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Oriovac
pdfOdluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Oriovac
pdfOdluka o neradnim nedjeljama i blagdanima
pdfZapisnik s 12.sjednice

9. sjednica Općinskog vijeća

pdfPoziv na 9. sjedincu Općinskog vijeća
pdfZapisnik s 9. sjedince
pdfOdluka o životinjama
pdfOdluka o grobljima na području općine Oriovac
pdfOdluka o visini komunalne usluge za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Oriovac
pdfOdluka o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme
pdfOdluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Dogradnja objekta Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac

pdfOdluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nerazvrstane ceste - k.č. br.2323-5 k.o. Oriovac

pdfOdluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Oriovac
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća općine Oriovac
pdfProgram raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Oriovac
pdfIzvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju plana i programa rada vlastitog pogona u 2017.
pdfIzvještaj o izvršenju proračuna općine Oriovac za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.
pdfZaključak o usvajanju Izvješća o financiranju Programa projekata i aktivnosti udruga iz Proračuna općine Oriovac u 2017.

pdfZaključak o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2017.

 

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  11.11.2019.


Dana 25.11.2019. (ponedjeljak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Oriovac.
Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski otpad NE ODVOZIMO!.

 

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png