Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti

opcina oriovac

Na temelju članka 15.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13 i 153/13), članka 4. Stavak 2.  Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora na području općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije   br. 7/14) i Odluke načelnika Općine  Klasa: 022-01/18-01/56,  Urbroj: 2178/10-03-18-1 od  19.11.2018. godine, objavljuje se

 

JAVNI NATJEČAJ
za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Oriovac

1. Opći podaci o naručitelju:

(a) Naziv (puni naziv): OPĆINA ORIOVAC
(b) Sjedište (adresa-ulica i broj):  TRG HRVATSKOG PREPORODA 1, 35250 ORIOVAC
(c) Telefonski broj: 035/431-232
(d) E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
(e) Matični broj naručitelja: 2599317
(f) OIB: 67632922243

2. Osoba za kontakt/ Dokumentacija za nadmetanje:

Anica Hemen
Tel: 035/431-232

3. Predmet natječaja:

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Oriovac- na temelju ugovora o povjeravanju poslova


4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

Ugovor se sklapa na vrijeme od 4 godine od dana potpisivanja ugovora.


5. Dostava, krajnji rok i otvaranje ponuda:

Krajnji rok za dostavu ponuda je  05.12.2018. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom „Ponuda - Održavanje nerazvrstanih cesta  - Ne otvaraj".
U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjene i dopune dostavljaju se na isti način kao i ponuda.
Neće se provoditi javno otvaranje ponuda.
Nepravodobno prispjele i nepotpune dokumentacije se ne razmatraju.


6. Preuzimanje natječajne dokumentacije:

Natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu podići u prostorijama Općine Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac, svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 sati.
Natječajna dokumentacija može se preuzeti i na web stranici Općine Oriovac:
www.oriovac.hr

7. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom.

8. Ostali uvjeti:

Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da se ne izabere niti jedna ponuda pristigla na predmetni javni natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovati u javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

 

pdfNatječaj

pdfNatječajna dokumentacija

OGLASI


1.

Posao... 18.04.2018.


Trgovina Oriomatrix traži radnika ili radnicu za rad u trgovini vijčane robe, alata, boja i lakova...
Kontakt: Jasmin (091/602-4383) ili Sanja (091907-0960)

 

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png