Proračun

2018.

pdfPlan proračuna Općine Oriovac za 2019.
pdfOdluka o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2019.
pdfIzmjene i dopune Proračuna za 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2018.
pdf
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa tekućeg investicijskog održavanja objekata na području općine u 2018.
pdfIzmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
pdfIzmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području općine oriovac u 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona za 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2018.
pdfIzmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2018.
pdfZaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Oriovac u 2018.
pdfIzmjene i dopune Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 2018.
pdfProgram javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2019.
pdfProgram javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2019.
pdfProgram kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2019.
pdfProgram rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini za 2019.
pdfProgram socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2019.
pdfProgram tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2019.
pdfProgram gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine u 2019.
pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
pdfProgram utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Oriovac za 2019.
pdfProgram utroška sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2019.
pdfProgram korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Oriovac za 2019.
pdfOdluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Oriovac
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća općine Oriovac
pdfProgram raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općinu Oriovac
pdfIzvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju plana i programa rada vlastitog pogona u 2017.
pdfIzvještaj o izvršenju proračuna općine Oriovac za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.

pdfIzvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Oriovac u 2017.

pdfZaključak o usvajanju Izvješća Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Oriovac u 2017.

pdfIzvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2017.

 

 

 

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  24.7.2019.


Dana 5. kolovoza 2019. (ponedjeljak) odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac, vršit će se po redovnom rasporedu.

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png