Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Oriovac

opcina oriovac

Otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Oriovac koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Oriovac i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Oriovac.
Procjenom rizika utvrdit će se rizici i prijetnje koje mogu zadesiti područje općine Oriovac  i analizirati postojeće snage sustava civilne zaštite kao mogući odgovor na utvrđene rizike  i prijetnje.
 Mogući rizici na području općine Oriovac su:
• Poplave izazvane izlijevanjem rijeka
• Epidemije i pandemije
• Ekstremne temperature
• Industrijske nesreće
• Ekstremna suša
• Potresi
• Tuča
• Mraz
• Nesreće u željezničkom prometu
• Nesreće u cestovnom prometu
Procjenu rizika je potrebno donijeti jer je ona temeljni dokument za niz akata kojima se utvrđuju snage civilne zaštite u kvantitativnom i kvalitativnom smislu poput odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite, odluke  o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, plan djelovanja civilne zaštite i plan vježbi civilne zaštite.
Obveza izrade procjene rizika od velikih nesreća regulirana člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite , a izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća koje donose izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.
Procjena rizika za područje Općine Oriovac (u daljnjem tekstu: Procjena rizika) izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća Brodsko – posavske županije, KLASA: 810- 01/17-01/06, URBROJ: 2178/1-11-01-17-3 od 16. ožujka 2017. godine.

Nakon popunjavanja obrasca za samoprocjenu i dobivenih rezultat utvrđena je obveza izrade Procjene rizika.
Slijedeći rezultat samoprocjene načelnik Općine je donio slijedeće normativne akte:

- ODLUKU o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Oriovac.
- ODLUKU o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Oriovac.
- RJEŠENJE o imenovanju članova Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Oriovac.
IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18, određen je kao konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, tijekom izrade Procjene rizika.
Prije upućivanja Općinskom vijeću općine Oriovac na donošenje, provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 13 dana, putem objave na internetskim stranicama općine Oriovac.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje od  28.4. do 28.5.2019. godine.
Obrazac s primjedbama i prijedlozima možete uputiti do  28.5.2019.godine na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na adresu :Općina Oriovac , Trg hrvatskog preporoda 1 , 35250 Oriovac.

pdfPrijedlog odluke procjena rizika

pdfObrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću

pdfProcjena rizika

 

OGLASI


INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png