2019.

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

19. sjednica Općinskog vijeća

pdfIzmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2019.
pdfAnaliza stanja sustava civilne zaštite 2019.
pdfGodišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2020. - 2022.
pdfIzmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. na području općine Oriovac
pdfIzmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona za 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa tekućeg investicijskog održavanja objekata na području općine u 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Oriovac za 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2019.
pdfIzmjene i dopune Proračuna općine Oriovac za 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2019.
pdfIzmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2019.
pdfOdluka o donošenju plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Oriovac za 2020.
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Oriovac
pdfOdluka o poticanju poljoprivrede na području općine Oriovac
pdfOdluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za 2020.
pdfOdluka o sufinanciranju doprinosa iz plaće za novozaposlenog radnika s područja općine Oriovac
pdfProgram javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2020.
pdfProgram kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2020.
pdfProgram javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2020.
pdfProgram rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini za 2020.
pdfProgram socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2020.
pdfSmjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. - 2021. - Općina Oriovac
pdfOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i dio razgradivog komunalnog otpada na području općine Oriovac
pdfIzmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi na području općine oriovac u 2019.
pdfProgram tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2020.
pdfOdluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine Oriovac u privatnom Dječjem vrtiću Sunčica Oriovac u 2020.
pdfProgram gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.
pdfProgram utroška sredstava ostvarenih od promjene namjene polj. zemljišta za 2020.
pdfIzmjene i dopune Programa korištenja sredstava od raspolaganja polj.zemljištem u vlasništvu RH za 2019
pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
pdfProgram utrošak sredstava naknade za zadržavanje nezak.izgrađenih zgrada za 2020.
pdfProgram-korištenje sredstava od raspolaganja polj. zemljišta - 2020.
pdfProračun općine Oriovac za 2020.
pdfOdluka o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2020.
pdfZapisnik s 19. sjednice

14. sjednica Općinskog vijeća

pdfOdluka o pokretanju postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Oriovac
pdfOdluka o 5. izmjenama i dopunama PPU BPŽ
pdfOdluka o donošenju plana upravljanja imovinom u 2019. u vlasništvu općine Oriovac
pdfOdluka o korištenju sportskih objekata u 2019.
pdfOdluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika
pdfOdluka o ukidanju statusa javnog dobra - k.o. Živike
pdfOdluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Oriovac i fizička osoba
pdfOdluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada s područja općine Oriovac

pdfIzmjena Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Oriovac
pdfIzvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2018.
pdfIzvješće o ostvarenju programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2018.
pdfIzvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Oriovac u 2018.

pdfIzvješće o korištenju sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018.
pdfIzvješće o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2018.

pdfIzvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2018.
pdfIzvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Oriovac u 2018.

pdfZaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika srpanj - prosinac 2018.
pdfZaključak - Usvajanje izvješća o radu i financijsko izvješće Savjeta mladih općine Oriovac za 2018.
pdfZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2018.
pdfZaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017.

pdfZapisnik s 14. sjednice

 

13. sjednica Općinskog vijeća

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  11.11.2019.


Dana 25.11.2019. (ponedjeljak) odvozi se glomazni otpad iz Općine Oriovac.
Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski otpad NE ODVOZIMO!.

 

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png