razvojna strategija opcine oriovac 2017


Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png

Općenito o Općini Oriovac


Općina Oriovac smještena je u središnjem dijelu Brodsko-posavske županije, obuhvaća prostor od 99,06 km², te svojim udjelom u površini Brodske-posavke županije od 4,9% pripada među teritorijalno veće općine u županiji. Općina Oriovac sjevernom stranom graniči sa susjednom Požeško-slavonskom županijom, odnosno s Općinom Pleternica, dok južnu granicu općine čini rijeka Sava koja je ujedno i državna granica prema susjednoj Bosni i Hercegovini.

Općini Oriovac pripadaju naselja: Oriovac (sjedište općine), Radovanje, Kujnik, Malino, Lužani (na glavnoj terezijanskoj cesti), Ciglenik, Bečic (sjeverno uz Orljavu), Živike, Pričac i Slavonski Kobaš (južno na Savi). Na području Općine Oriovac prema posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine boravi 6559 stanovnika, što čini udio od 3,7% ukupnog stanovništva Brodsko-posavske županije. Dobna struktura stanovništva na području Općine Oriovac ukazuje na razmjerno velik udio staračkog stanovništva (33 %). Najveći udio od ukupnog broja stanovnika čini dobna skupina od 15 do 49 godina, dok najmanji udio (19 %) čine stanovništvo u dobi od 0 do 14 godina.

Sukladno podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 31. svibnja 2008. godine na području Općine Oriovac evidentirano je 345 nezaposlenih osoba, od kojih žene čine udio od 61 %. Promatrajući strukturu nezaposlenih osoba po razini završenog obrazovanja 42% nezaposlenog stanovništva čine osobe sa završenom srednjom trogodišnjom školom, dok je postotak visokoobrazovanog stanovništva gotovo neznatan, te iznosi 2%.

Općinu Oriovac možemo svrstati među gospodarski najrazvijenije općine na području Brodsko-posavske županije. Prema posljednjim dostupnim podacima, na cjelokupnom području općine registrirano je 31 poduzeće od kojih je 17 poduzeća sa sjedištem na području općine, dok preostalih 14 djeluje kao ispostava. Promatrajući strukturu djelatnosti poduzeća sa sjedištem na području općine, moramo naglasiti da prevladavaju poduzeća u proizvodnim i uslužnim djelatnostima. Kao nositelje gospodarskog razvoja prije svega moramo istaknuti Oriolik d.d. iz Oriovca u djelatnosti proizvodnje namještaja, Rekord-Tim iz Oriovca u djelatnosti proizvodnje ostalih proizvoda od plastike, zatim Chromos Svjetlost d.d. iz Lužana u djelatnosti proizvodnja boja, lakova i premaza, Oriotapet iz Oriovca u djelatnosti u proizvodnji namještaja, te Oriobeton iz Oriovca u djelatnosti proizvodnje betonske galanterije. Proizvodnja namještaja svakako predstavlja jedan od nositelja razvoja oriovačkog kraja u nekoliko posljednjih desetljeća. Osim navedenih poduzeća, na području Općine Oriovac registrirana su 83 obrta, od kojih je 77 % u uslužnim, dok je 23 % obrta u proizvodnim djelatnostima.

Sadržaj društvenih djelatnosti, te izgrađenost društvene infrastrukture na području Općine Oriovac uglavnom zadovoljava sve potrebe lokalnog stanovništva. U pogledu obrazovnih institucija na području Općine Oriovac djeluju 2 osnovne škole: OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" iz Oriovca koju pohađa 452 učenika, te OŠ "Ljudevit Gaj" u Lužanima koju pohađa 200 učenika. Nastava u navedenim školama odvija se za učenike od I do VIII razreda, dok se putem područnih razrednih odjela za nastavu od I do IV razreda u naseljima Slavonski Kobaš, Živike i Ciglenik zadovoljavaju potrebe svih naselja Općine. Na području Općine Oriovac djeluje i jedna ustanova predškolskog odgoja tj. dječji vrtić "Ivančica" u Oriovcu. Također u naselju Lužani nalazi se i "Obiteljski dom" smještajnog kapaciteta 25 osoba.

Na području općine djeluju tri kulturno umjetnička društva: "Luka Ilić - Oriovčanin" iz Oriovca, "Matija Gubec" iz Slavonskog Kobaša, te KUD "Graničar" iz Lužana.

U naselju Oriovac kao administrativnom središtu općine, djeluje i "Narodna knjižnica i čitaonica" utemeljena davne 1880. godine. U vrijeme kada je osnovana, "Narodna knjižnica i čitaonica" bila je sjedište kulturnih zbivanja ovoga područja. Knjižnica je sa prekidima radila do 1997. godine, kada je obnovljen njen rad, te je 2003. godine preseljena u nove prostorije gdje i danas djeluje. "Narodna knjižnica i čitaonica" sastoji se od informativnog-posudbenog dijela u čijem sastavu se nalazi i kutak za djecu, te čitaonica. Svrha djelovanja knjižnice prvenstveno je formiranje knjižničkog fundusa, te sa zadovoljstvom možemo istaknuti da "Narodna knižnica i čitaonica" u Oriovcu danas raspolaže sa fondom od 6087 knjiga. Trenutno se knjižnicom i čitaonicom koristi 91 registrirani član, te se kao priritetan zadatak knjižnice nameće povećanje broja članova, posebice djece i mladih kojima želimo usaditi ljubav prema pisanoj riječi.

Bogatom športskom životu na području općine doprinosi nekoliko športskih klubova: NK "Oriolik" iz Oriovca osnovan 1923. godine, NK "Svjetlost" Lužani, "NK Slavonac" iz Slavonskog Kobaša, "NK Omladinac" iz Ciglenika, "NK Mladost" iz Malina, "KKK Oriolik" iz Slavonskog Kobaša (prva hrvatska liga), KK "Rekord Tim" i Taekwan-do klub "Škorpion" iz Oriovca.
Na području naselja Oriovac djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano davne 1891.godine, a danas pod okriljem vatrogasne zajednice djeluje ukupno šest vatrogasnih društava (DVD Slavnoski Kobaš, DVD Malino, DVD Lužani, DVD Živike, DVD Ciglenik).

Malo se koja općina ili mjesto može pohvaliti da su u njemu rođena tri poznata ilirca kojima su u mjesnom parku otkrivena spomen poprsja : Dr. Stjepan Ilijašević, Luka Ilić-Oriovčanin, Fran. Stjepan Gundrum.

Dr. Stjepan llijašević - rođen 1. siječnja 1814. u Oriovcu. Pučku školu završio je u Oriovcu, gimnaziju u Požegi, a filozofiju i teologiju u Zagrebu. Godine 1836. zaređen je za svećenika u Zagrebu. Radi i kao profesor na Teološkom fakultetu, a 1850. postao je hrvatski povjerenik u Ministarstvu za bogoslužje. Pisao je katehitska djela i pjesme. Umro je 3. siječnja 1903. godine u Varaždinu, a tijelo mu je preneseno u Zagreb i sahranjeno u ilirskoj arkadi, jer je za života pored svoje svećeničke službe radio i kao aktivni ilirac.

Luka Ilić-Oriovčanin - rodio se u Oriovcu 15. lipnja 1817. godine, a umro je 4. veljače 1878. godine. Bio je svećenik, kapelan Vojne krajine i župnik. Osim književnog stvaralaštva bavio se skupljanjem narodnih rukotvorina. Najpoznatije mu je djelo "Lovorike".

Fran, Stjepan Gundrum - liječnik i publicist rodio se 9. listopada 1856. u Oriovcu. Osnovnu školu pohađao je u Oriovcu, gimnaziju u Osijeku, Zagrebu i Požegi. Studirao je medicinu u Beču. U svojim knjigama popularizirao je higijenu i borio se protiv alkoholizma. Osim medicine intenzivno se bavio arheologijom.

 

Površina
99,06 km2
Geografska dužina
17° 45´ 13˝
Geografska širina
45° 10´ 01˝
Broj stanovnika
6.559
Broj naselja
10
Broj kućanstava
1.981
Gustoća naseljenosti
66,2 st/km2
Broj Vrtića
1
Broj osnovnih škola
2
Broj arheoloških lokacija
9
Broj crkvi
3
Udaljenost do Sl. Broda
20 km
Udaljenost do N. Gradiške
30 km
 
Naselja
Broj stanovnika
1981
1991
2001
146
136
138
239
223
189
333
336
345
1.233
1.275
1.192
664
653
576
1.992
2.049
2.021
139
152
132
369
348
355
1.461
1.342
1.303
366
346
308
Ukupno
6.942
6.860
6.559