Načelnik Antun Pavetić potpisao Ugovor o sufinanciranju

vinogradska cesta 2017 1U prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i Europskih fondova održano je svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekata po Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Iz  Programa održivog razvoja lokalne zajednice Općini Oriovac je odobreno  100.000 kuna za sanaciju Vinogradske ulice u Oriovcu.
Prema riječima načelnika Antuna Pavetića radovi na sanaciji kompletne Vinogradske ulice predviđeni su u puno većem iznosu, međutim ovim će se sredstvima i sredstvima iz općinskog proračuna  sanirati dijelovi ceste kako bi se ista dovela u stanje sigurnog odvijanja prometa.

vinogradska cesta 2017 2

 

Sanacija savske obale

kobas nasip 2017 1Započela je sanacija Savske obale u Slav. Kobašu gdje je poprilično uništen kolnik pa su motorna vozila teško prometovala tom ulicom. Na inicijativu Općine Oriovac sredstva su korištena iz državnog proračuna s pozicije naknade štete koje je prouzročila prošla poplava. Započelo se s skidanjem oštećenih dijelova ceste i pripremom za asfaltiranje u dužini od oko jedan kilometar. Kako smo saznali od izvođača radova, tvrtke Poduzeće za ceste d.o.o. radovi će biti ubrzo završeni.
Projektiranje i nadzor vrši tvrtka Alfa – Inžinjering d.o.o. iz Slavonskog Broda. kobas nasip 2017 2Osim ovih radova u Slavonskom Kobašu sličnih zahvata bilo je u ulici Frana Gundruma u Oriovcu kao i u ulici Bana Jelačića u Lužanima. Načelnik Općine Antun Pavetić naglasio je da će se do kraja godine još uložiti u poboljšanje cestovne infrastrukture jer to je jedan od preduvjeta općeg razvoja pojedinih mjesta. (izvor:www.slavonskikobas-kudmg.com)

kobas nasip 2017 3

kobas nasip 2017 4

Započela obnova župnog stana

zupni stan sanacija 2017 1U mjesecu travnju 2017. otpočeli su i radovi na župnom stanu koji je prošle godine stradao u požaru. Nakon dugog razmatranja između izgradnje novog i sanacije postojećeg župnog ureda, Požeška biskupija odlučila se za sanaciju. Projekt je to vrijedan oko 750 000,00 kn, a obuvaća zahvate na krovištu, zidovima i električnim instalacijama. Ugovor je sklopljen s tvrtkom Građevinar-Oriovac d.o.o. iz Oriovca. Važno je naglasiti da je Općina i ovaj put financijski potpomogla radove te je tako odlučeno da će trećinu troškova snositi Biskupija, trećinu Općina Oriovac, a ostali dio skupili bi mještani. U tu svrhu na župni se žiro-račun (HR4523400091100157511) mogu donirati potrebna sredstva. Predviđa se iznos od 600,00 kn po kućanstvu, a župnik Zdravko Radoš apelira da oni koji mogu uplatiti i više, neka to drage volje i učine.
Uplatnice bi trebali stizati mještanima na kućnu adresu, a primjerak s podacima o uplati možete pogledati u prilogu.

Uplatnica

zupni stan sanacija 2017 2

zupni stan sanacija 2017 2

zupni stan sanacija 2017 2

zupni stan sanacija 2017 5

zupni stan sanacija 2017 6

Održano 3. postrojavanje pripadnika civilne zaštite

civilna zastita 2017 1Dana 1. travnja 2017. u 9 sati održano je redovno godišnje postrojavanje pripadnika civilne zaštite na području općine Oriovac. Tako se u Vatrogasnom domu ove subote okupilo oko 30 pripadnika. U kratkom uvodu okupljenima se pozdravnim riječima obratio načelnik Stožera civilne zaštite,  Jadranko Mličević koji se od srca zahvalio na odazivu, prisjetio se određenih kritičnih situacija i poplavljenih područja naše općine te naglasio kako su ovakvi susreti uvelike važni za pravilan i, prije svega, učinkoviti rad ovog ustrojstva kako bi se pomoglo mještanima u kriznim situacija, te između ostalog, i opravdala njihova sama postojanost. Događaju su nazočili i gosti, Željko Valešić, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod, Ivan Nožina, predstavnik tvrtke IN KONZALTING d.o.o. koji su  također izvijestili nazočne o važnosti postojanja civilne zaštite i informirali ukratko o određenim izmjenama u sustavu. Nazočnimacivilna zastita 2017 4 se obratio i Antun Pavetić, načelnik Općine, koji je u svom obraćanju istaknuo kako je i ove godine Općina u svome proračunu osigurala financijska sredstva za rad civilne zaštite kako bi zaštita i sigurnost mještana bila na što kvalitetnijoj razini. Tako će se svim pripadnicima civilne zaštite nabaviti potrebna oprema za nesmetan rad u svim vremenskim uvijetima. Ove su godine također svi članovi osigurani od nezgode.

Nakon prijašnjih edukacija punjenja vreća pijeskom i izrade zečjih nasipa te zbrinjavanja požara na otvorenom, u ovom trećem susretu članove CZ-a čekalo je vrlo važno predavanje iz područja zdravstva. Kroz teme lomovi i iščašenja, opekline, kravarenje i reanimacija, nazočni su naučili kako stručnije pomoći unesrećenome i ovladali tehnikama reanimacije što je od životne je važnosti posebice u današnje vrijeme. Zastoj srca je nešto što ne izaziva određena elementarna nepogoda ili izvanredna situacija, nego čovjek u svakom trenutku može očekivati ovakve srčane poteškoće kod ljudi, a brza reakcija i pravilna medicinska pomoć od presudne su važnosti za preživljavanje pojedinca do dolaska hitne pomoći. Za ovo kvalitetno predavanje i praktičnu primjenu pobrinula se ekipa iz Zavoda za hitnu medicinu Slavonski Brod, Bojan Kralj, Marijan Bašić i Valentin Župan. U više od 4 sata svatko je od nazočnih ponaosob primjenio naučeno, a novost na ovoj edukaciji je primjena automatskog vanjskog defibrilatora - AVD. Radi se o uređaju vrijednosti 15.000,00 kn koji je u potpunosti automatiziran i spreman odraditi defibrilaciju, odnosno dati elektro šokove unesrećenome prilikom postupka reanimacije. Prema najavama, jedan bi takav uređaj bio dostupan i na prostoru općine Oriovac.

Na samom završetku pristupilo se i pisanju pismenog ispita, a načelnik stožera još se je jednom zahvalio na odazivu.

civilna zastita 2017 2

civilna zastita 2017 3

civilna zastita 2017 5

civilna zastita 2017 6

Javni natječaj za dodjelju financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2017.

opcina oriovacTemeljem  članka  14.  Pravilnika  o  financiranju  aktivnosti,  projekata  i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Oriovac (Klasa: 022-01/15-01/93, Urbroj: 2178/10-01-15-1), Općinski načelnik općine Oriovac, raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J


za dodjelu financijskih sredstva, odnosno nefinancijske podrške udrugama
i drugim organizacijama civilnog društva  koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture te programe rada  religijskih i drugih službenih zajednica

pdfNatječaj

pdfUpute za prijavitelje - A3

pdfObrazac opisa aktivnosti - A6

pdfObrazac proračuna aktivnosti - A7

pdfObrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - A10

pdfObrazac opisnog izvjesća - A12

pdfObrazac financijskog izvjesca - A13

22. sjednica Općinskog vijeća

opcina oriovacPoziv kojim Vas pozivamo na 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Oriovac koja će se održati 30.03.2017.godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Oriovac sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

pdf Dnevni red                   pdfZapisnik s 21. sjednice

Donesena odluka o dodjeli stipendija

opcina oriovac

Na temelju čl.11. Odluke  o stipendiranju studenata s područja općine Oriovac, načelnik općine Oriovac dana  16.03.2017.godine donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija

studentima s područja općine Oriovac.

:

pdfOdluka

Popis korisnika donacija općine Oriovac u 2016. godini

opcina oriovac

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) objavljuje

POPIS KORISNIKA DONACIJA OPĆINE ORIOVAC U 2016. GODINI

 

:pdfPopis korisnika donacija

Poljoprivrednici mogu podnijeti Jedinstvene zahtjeve za potporu za 2017. godinu

apprrr logoOd danas, 6. ožujka 2017. godine poljoprivredni proizvođači mogu podnositi Jedinstveni zahtjev za potporu za 2017. godinu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.  Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja provode se na isti način kao dvije protekle godine (2015.-2016.) uz nekoliko novih uvjeta za ostvarivanje potpore, koje donosimo u nastavku: 

DRŽAVNA POTPORA ZA OSJETLJIVE SEKTORE

Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, krmače, duhan i maslinovo ulje) od 2017. godine i dalje će se financirati, ali po pravilima odgovarajućih EU uredbi koje uređuju de-minimis potpore.

Plaćanje za mliječne krave je povećano na maksimalno 1.000 kuna/mliječnoj kravi (prošle godine je bilo 625 kn po grlu), a kod krmača je uvedeno dodatno plaćanje od 470 kuna/krmači ukoliko se radi o uzgojno valjanoj životinji (prošle je godine bilo samo 530 kn po grlu, a od ove godine ukupno 1.000 kn po grlu). Ostali uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore isti su kao prethodnih godina.

ODRŽAVANJE PAŠNJAKA ISPAŠOM

Minimalna aktivnost na površinama koje su u ARKOD-u i na jedinstvenom zahtjevu 2017. evidentirane kao pašnjaci i krški pašnjaci je isključivo ispaša (a ne i košnja kao što je bilo prošle godine) i to s najmanje 0,3 uvjetnih grla pašnih životinja na krškim pašnjacima ili najmanje 0,5 uvjetnih grla pašnih životinja na kontinentalnim pašnjacima, koje korisnik ima evidentirane u JRDŽ-u po prihvatljivom hektaru za izravna plaćanja. Izravna plaćanja po površini dodjeljuju se samo za one površine pašnjaka za koje je zadovoljen uvjet držanja minimalnog broja uvjetnih grla. Prošle godine minimalni uvjet je bio 0,1 uvjetno grlo.  

OSTVARIVANJE IZRAVNIH PLAĆANJA NA POVRŠINAMA POD SOJOM  

Korisnik će ostvariti izravna plaćanja za prihvatljive površine pod sojom (osnovno plaćanje, zeleno plaćanje, PVP za krmne proteinske usjeve) na kojoj je soja proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje u količini od najmanje 80 kg/ha prijavljene površine soje o čemu korisnik dostavlja podružnici Agencije za plaćanja do 15. listopada 2017. godine sljedeće dokaze:

 

 • kopiju računa o plaćenom komercijalnom sjemenu kojeg koristi te godine ili drugi dokument kojim se može dokazati porijeklo i količina sjemena i
 • certifikat s vreće kojeg će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. 

NACIONALNA REZERVA PRAVA NA PLAĆANJA

Uvjeti za dodjelu prava iz nacionalne rezerve ostaju nepromijenjeni, uz nekoliko novosti:

 • korisnici kojima se u 2017. godini dodijele nova prava na plaćanja iz nacionalne rezerve temeljem korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dužni su ta prava vratiti u nacionalnu rezervu prava ukoliko izgube pravo korištenja predmetnog poljoprivrednog zemljišta;
 • ako iznos nacionalne rezerve u 2017. neće biti dostatan za dodjelu prava na plaćanja korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta i korisnicima na područjima s ograničenjima, vrijednost prava ovih kategorija bit će umanjena u odnosu na prosječnu nacionalnu vrijednost;
 • korisnici izravnih plaćanja koji posjeduju prava na plaćanja koja im više ne trebaju, mogu prava dobrovoljno vratiti u nacionalnu rezervu, kako bi se mogla dalje koristiti u sadašnjem programskom razdoblju EU (do 2020. godine).

PROIZVODNO-VEZANA PLAĆANJA (PVP) 

Od 2017. godine uvodi se modifikacija iznosa sektorskih omotnica PVP na slijedeći način: 

 • smanjenje maksimalne omotnice za šećernu repu za 1,43 milijuna eura
 • povećanje maksimalne omotnice za mliječne krave za 995 tisuća eura
 • povećanje maksimalne omotnice za tov goveda za 432 tisuća eura

   Promjena omotnice PVP za razdoblje 2017.-2019.

PVP 2017-2019 Okvirni (notificirani) broj grla/hektara %  omotnice izravnih plaćanja  Godišnja omotnica za mjeru, u eurima Okvirni jedinični iznos,  u eurima (*)                                        
Krave u proizvodnji mlijeka 131.000 4,94 21.361.795 163
Tov junadi 130.000 3,13 13.534.903 104
Krave dojilje 50.000 1,60 6.918.800 138
Ovce i koze 500.000 1,18 5.102.615 10
Povrće 4.800 0,47 2.032.398 423
Voće 9.400 0,50 2.162.125 230
Šećerna repa 23.000 1,18 5.102.615 222
Krmni proteinski usjevi 70.000 2,00 8.648.500 124
Ukupno   15,00 64.863.750  

(*) okvirni jedinični iznos je kvocijent omotnice i okvirnog (notificiranog) broja hektara/grla. Konačni jedinični iznos ovisi o broju prihvatljivih hektara/grla. 

Postojeći kriteriji prihvatljivosti grla i hektara za PVP ostaju na snazi uz slijedeće izmjene:  

1)      PVP za krave u proizvodnji mlijeka

 • isporuka otkupljivaču mlijeka najmanje 3.500 litara mlijeka po grlu godišnje ili registracija za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla (prijašnja  minimalna isporučena količina mlijeka je bila 3.860 litara);
 • grlo u sustavu kontrole mliječnosti Hrvatske poljoprivredne agencije, osim za male farme do 5 krava u proizvodnji mlijeka;
 • držanje grla najmanje 100 dana nakon krajnjeg roka za zakašnjele zahtjeve (do 18. rujna 2017.).

U PVP za krave u proizvodnji mlijeka se uvodi djelomična preraspodjela sredstava omotnice na tri razreda veličine stada: 0-50 grla; 51-200 grla; više od 200 grla, pomoću tri modulirana jedinična iznosa potpore primjenom koeficijenata:  I grupa: 1,00;  II grupa: 0,83; III grupa: 0,68. 

2)      PVP za krave dojilje

 • držanje grla najmanje 100 dana nakon krajnjeg roka za zakašnjele zahtjeve (do 18. rujna 2017.)

3)      PVP za povrće 

 • nisu prihvatljive površine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekološku proizvodnju ili ekološku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja. Razlog ovakvoj promjeni nalazi se u tome što su proizvodno vezane potpore proizvodno orijentirane i financijski jako limitirane te su stoga usmjere za konvencionalnu proizvodnju, dok ekološki proizvođači svoju dodatnu proizvodno vezanu potporu ostvaruju u okviru Programa ruralnog razvoja RH (Mjera 11).
 • na listu prihvatljivih kultura dodaje se čičoka.  

4)      PVP za voće  

 • nisu prihvatljive površine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekološku proizvodnju ili ekološku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja;
 • na listu prihvatljivih kultura dodaju se pasja ruža i sibirska borovnica;
 • dodatni agronomski kriteriji: 

- za postojeće nasade: održavanje nasada u skladu s tehnološkim smjernicama Zavoda za voćarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo http://www.mps.hr/default.aspx?id=18968
 
- za nove nasade: podizanje nasada korištenjem deklariranog sadnog materijala te u skladu s tehnološkim smjernicama Zavoda za voćarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.  

5)      PVP za šećernu repu 

 • nisu prihvatljive površine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekološku proizvodnju ili ekološku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja.  

6)      PVP za krmne proteinske usjeve

 • nisu prihvatljive površine za koje korisnik ostvaruje potporu za prijelaznu ekološku proizvodnju ili ekološku proizvodnju iz Programa ruralnog razvoja;
 • dosadašnji kriterij držanja barem 4 uvjetna grla na poljoprivrednom gospodarstvu po prihvatljivom hektaru soje smanjuje se na obvezu držanja barem 2 uvjetna grla po prihvatljivom hektaru soje.    

Više o ovoj temi u Pravilniku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_19_446.html  

Kao i prijašnjih godina, jedinstveni zahtjev poljoprivredni proizvođači ispunjavaju elektronski kroz AGRONET sustav, a podnose „papirnato“ poštom ili osobno u podružnicama Agencije za plaćanja u županijama  - od danas do 15. svibnja 2017. godine. Svi koji nisu u mogućnosti samostalno popuniti zahtjev u AGRONET-u, pomoć mogu dobiti u:

(izvor: www.apprrr.hr/)

Privremena lista kandidata koji su/nisu ostvarili pravo na stipediju Općine Oriovac

opcina oriovac

Na temelju članka 11. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Oriovac i provedenog natječaja za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je i objavljuje Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija studentima s područja općine Oriovac.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku općine Oriovac.
Prijedlog liste kandidata objavljen je dana 7.3.217.godine, a prigovori na listu mogu se podnijeti zaključno sa 15.03.2017.godine.
Općinski načelnik donosi Odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka za podnošenje prigovora.
Odluka načelnika o prigovoru je konačna.

pdfPrijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija studentima s područja općine Oriovac za 2016/2017.godinu

Večer sjećanja na akademskog slikara Zdravka Ćosića

zdravko cosic 1U organizaciji K U D-a Matija Gubec u petak, 24.02. 2017. u Slav. Kobašu održana je Večer sjećanja povodom 11. godišnjice smrti akademskog slikara Zdravka Ćosića. Tom prilikom u dvorani je postavljena izložba 15 radova čiji su vlasnici mještani Slavonskog  Kobaša. U programu se moglo vidjeti i čuti mnogo toga o ovom vrsnom slikaru.

Zdravko Ćosić rođen je 1941. godine u Slavonskom Kobašu. 1961. godine upisuje se na zagrebačku Likovnu akademiju i završava je 1965. godine u klasi prof. Vjekoslava Paraća.  Želeći upoznati djela velikana svjetskog slikarstva, odlazi na putovanje u Prag, Brno, London Beč, Pariz i Bruxelles razgledavajući galerije i muzeje. Radeći marljivo i s ljubavlju tokom sedam proteklih godina već je imao 200 slika. Prva zdravko cosicizložba je otvorena u zagrebačkom salonu Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske. Tada su se iz godine u godinu nizale izložbe: u Zagrebu, Brodu, Vinkovcima, Đakovu, Sisku, Požegi, Osijeku, Petrinji, Dusseldorfu, New Yorku i u ostalim mjestima. U nastojanju da ovlada slikarskim umijećem veliku podršku imao je u svojim roditeljima. Njegov stvaralački opus broji se u tisućama slika na papiru i platnu.Napustio nas je 23. veljače 2006. godine, ali je za sobom ostavio sve one ljudske vrijednosti s kojima se isticao tokom svog plodonosnog umjetničkog stvaralaštva.

danijela mitrovic ljubicicRavnateljica Muzeja Brodskog Posavlja prof. Danijela Mitrović-Ljubičić govorila je o njegovom stvaralačkom opusu od najranijih radova pa sve do pred kraj života. Kao i brojni drugi slikari, prolazio je kroz razne faze svog sazrijevanja imajući svoje uzore u drugim stvaraocima. No, sveprisutna svjetlost koja izvire u njegovim slikama prisutna je od samog početka. Ona je toliko jaka da probija zidove, stijenje, izvire iz vode i neba i daje njegov prepoznatljiv pečat. „Slike mu se opiru urbanoj zagušenosti i otuđenosti tehnološkog doba i zovu nas sebe samima i svojim osjećajima “, naglasila je prof. Mitrović.

Gledatelji koji su ispunili dvoranu Vatrogasnog doma mogli su vidjeti i kratki film o njegovim radovima. Svoja sjećanja na Zdravka kao osobu, a ne samo slikara, zorno su opisali Mihael Ferić i Karlo Kolundžić. Maestro Ferić je istakao da se u samog početku moglo predvidjeti da će se na našem podneblju pojaviti vrhunski majstor kista. Šteta je samo što se u knjigama i medijima sasvim malo ili nikako vrednuju njegova djela. Karlo Kolundžić, koji se i sam bavi slikarstvom, često je boravio u njegovom domu gdje je mogao naučiti puno toga što danas primjenjuje u svojim radovima.nacelnik pavetic

Za glazbeni dio pobrinuli su se vokalni solisti Valentina Džinić i Zvonko Kvesić uz pratnju tamburaškog sastava i ženske pjevačke skupine.

Na kraju se predsjednik K U D-a Antun Baćo, u svojstvu organizatora, zahvalio svima koji su pomogli ovu priredbu i najavio da i u samoj Udruzi imaju dva talentirana mlada slikara – Branku Marceković i Marka Orića koji su se predstavili s dva portreta.

Zdravko je volio Kobaš, a to potvrđuju i ove njegove riječi: „Cijeli moj svijet sastoji se od nekoliko kvadratnih kilometara“. Zbog toga on zavređuje da ga se mi Kobašani s ponosom sjećamo.

Načelnik Općine Antun Pavetić rekao je kako se uvijek sjeća Zdravkovih riječi da umjetnik može biti samo dobar čovjek koji ima osjećaje. Tisuće slika koje je stvorio vrijednost su koja ne može izblijediti. Zbog toga Općina Oriovac, kao pokrovitelj, uvijek daje potporu ovakvim kulturnim događajima.

Program je vodila Kristina Nikičić, a scenarij i režiju osmislio je Antun Baćo. (izvor: www.slavonskikobas-kudmg.com)

zdravko cosic 2

zdravko cosic 3

zdravko cosic 4

 

OGLASI


INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Zamjenica načelnika:
Željka Čorak
Mob. 099-379-7960
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png