Općinsko izborno povjerenstvo objavilo službene rezultate lokalnih izbora

lokalni izbori 2017Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Oriovac utvrdilo je i objavljuje


REZULTATE LOKALNIH ZBORA

pdfRezultati

Objavljen pravilnik o upisu djece u dječji vrtić Ivančica Oriovac

vrtic ivancica logoNa temelju članka 35. stavak 1. alinea 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac, Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić IVančica Oriovac, temeljem suglasnosti osnivača općine Oriovac, klasa: 022-01/16-01/16, ur.broj: 2178/10-01-16-1, donosi

P R A V I L N I K
o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
u Dječjem vrtiću Ivančica Oriovac

pdfPravilnik

Javni poziv za upisu djece rane i predškolske dobi

vrtic ivancica logoTemeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), članka 18. Statuta i članka 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Ivančica Oriovac“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ donosi Odluku o upisu djece za pedagošku godinu 2017/2018. i objavljuje

OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u redovni program predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2017. / 2018. na području Općine Oriovac

pdfObavijest

Raspored lokacija za izdavanje potvrda za lokalne izbore

lokalni izbori 2017Lokacije za izdavanje potvrda za lokalne izbore 2017. možete preuzeti na sljedećem linku

pdfLokacije

Objavljen raspored dežurstva OIP-a na dan lokalnih izbora

lokalni izbori 2017Općinsko izborno povjerenstvo Općine Oriovac objavilo je

R A S P O R E D  D E Ž U R S T V A

NA DAN LOKALNIH IZBORA (21.5.2017.)

 

pdfRaspored

Donesena Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2017.

opcina oriovac

Temeljem članka 22. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 12/16), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja i ocjenjivanja prijavljenih aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Oriovac (Klasa: 022-01/15-01/93, Urbroj: 2178/10-04-15-1, od 15.12.2015.) općinski načelnik općine Oriovac, donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, te programe rada religijskih i drugih službenih zajednica iz proračuna općine Oriovac za 2017. godinu

 

 pdfOdluka

Dežurstvo vijećnice za preuzimanje financijskih izvješća

lokalni izbori 2017Općinsko izborno povjerenstvo Općine Oriovac objavilo je

D E Ž U R S T V O

VIJEĆNICE OPĆINE ORIOVAC

 

- za preuzimanje izvješća o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe

- izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe

SUBOTA 13.5.2017. godine  od 9.00 do 16.00 sati

Ankica Milković  098 983 2802

Predsjednik OIP-a
Općine Oriovac
Damir Polak, dipl. iur.

Određena biračka mjesta za lokalne izbore 2017.

lokalni izbori 2017

Na osnovi članka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Oriovac donosi

 

 

R J E Š E NJ E


ZA ODREĐIVANJE BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC

 

pdfRješenje

Objavljene pravovaljane kandidacijske liste za Lokalne izbore 2017.

lokalni izbori 2017

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Oriovac, sastavilo je i objavljuje

 ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORIOVAC

i

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ORIOVAC

 

pdfPravovaljane kandidacijske liste

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju poljoprivrednog zemljišta

opcina oriovac

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljujeO B A V I J E S T


o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Oriovac.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

 

pdfk.č.br. 1185 u k.o. Slavonski Kobaš, oranica, površine 1199 hvati (4314 m2), tržišna cijena iznosi 9.534,37 kn

pdfk.č.br. 1235/2 u k.o. Slavonski Kobaš, oranica, površine 7913 m2, tržišna cijena iznosi 22.070,15 kn.

Objavljen raspored dežurstva OIP-a Općine Oriovac

lokalni izbori 2017

Raspored dežurstva Općinskog izbornog povjerenstva Općine Oriovac za zaprimanje kandidacijskih lista za nadolazeće lokalne izbore

 

pdfRaspored dežurstva

OGLASI


INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Zamjenica načelnika:
Željka Čorak
Mob. 099-379-7960
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png