Poziv na prvu kreativnu radionicu

opcina oriovacUdruga umirovljenika općine Oriovac poziva zainteresirane članice i članove udruge da dođu u četvrtak 26.09.2019. u 18 h u prostorije Udruge (zgrada KUD-a ) na prvu kreativnu radionicu koju pokreće gđa Reza Špehar. Učiti će se raditi radove na svili, slike s prešanim cvijećem, razne ukrase od kukuruzovine, košare i dr od papira. Naći će se za svakoga po nešto!
Pozvani su svi članovi koji žele nešto naučiti i družiti se da dođu.

Izvedena kajkavska satirična komedja pod nazivom "Skupština"

predstava skupstina 2019U organizaciji UVDDR "Otrovi" u nedjelju 22.9.2019. u domu u Lužanima za sve je mještane izvedena kajkavska satirična komedja pod nazivom Skupština. Radnja ove komedije smještena je u kajkavske prostore, točnije u selo Črevo. Kako i sam naziv predstave kaže, u predstavi se sastaje mjesni odbor organizirajući godišnju skupštinu na kojoj donose bitne odluke za selo i raspravljaju o tekućim problemima. Problematika oslikava opće društvene probleme današnjice prikazujući na komičan način obnašanje vlasti.
Društveni je dom gotovo u cijelosti bio ispunjen, publika je iz minute u minutu ispoljavala suze i smijeh, a predstavu je posjetio i načelnik Općine Antun Pavetić te župnik Saša Paveljak.

Odluka o poništenju dijela natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica redovni program

vrtic ivancica logo

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/13), te  članka 50. Statuta ustanove Dječji vrtić Ivančica Oriovac Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“  na svojoj sjednici održanoj dana 20.9.2019. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE ZA REDOVNI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU
IVANČICA ORIOVAC NA ODREĐENO VRIJEME

I.

Poništava se natječaj u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem
1. ODGOJITELJA/ICE ZA REDOVNI PROGRAM U DJEČJEM VRTIĆU IVANČICA ORIOVAC NA ODREĐENO VRIJEME
koji je objavljen na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , web stranici općine Oriovac i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac dana 11.9.2019. godine.

II.

Natječaj se poništava na način da je potrebna 1 (jedna ) osoba , puno radno vrijeme i to zamjena do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta, umjesto 2 (dvije) .

III.

Odluka o poništenju dijela natječaja objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , te na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac.

 

Oriovac, 20. rujna 2019. god.

Predsjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ Oriovac
Anica Hemen

 

Općina Oriovac organizator Dana policije Brodsko-posavske županije

dan policije 2019 1Jučer je u središtu naše općine svečano obilježen Dan policije Brodsko-posavske županije.
Veliki broj posjetitelja mogao je uživati u pokaznim vježbama interventne policije i vatrogasaca DVD-a Oriovac,ali i u izložbi policijske opreme i moderno opremljenih policijskih vozila. Najveće oduševljenje viđenim iskazala su mnogobrojna prisutna djeca.
Svečanost se nastavila u Društvenom domu Oriovac gdje su dodjeljena priznanja zaslužnim građanima i policijskim djelatnicima,a među pohvaljenima našlo se i naše Dobrovoljno vatrogasno društvo Oriovac.
U programu su sudjelovale i članice ženske pjevačke skupine KUD-a Luka Ilić Oriovčanin.

dan policije 2019 2

dan policije 2019 4

dan policije 2019 5

dan policije 2019 6

dan policije 2019 7

dan policije 2019 8

dan policije 2019 10

dan policije 2019 17

dan policije 2019 15

Financijsko izvješće o troškovima izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

opcina oriovac

Na temelju članka 79. stavak 7. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj: 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine ORIOVAC objavljuje

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA
IZBORA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA
ODRŽANIM 5. SVIBNJA 2019.

pdfIzvješće

 

Oriovac, 20.09.2019.godine.

LED rasvjeta u Lužanima - I. faza

ministarstvo reg razvoja i fondova euNačelnik općine Oriovac Antun Pavetić potpisao je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o sufinanciranju izgradnje javne rasvjete u naselju Lužani – I.faza u iznosu od 250.000,00 kuna.
Sredstva su osigurana kroz PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE I PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU 2018.Izgrađena je trasa javne rasvjete u Lužanima počev od „Orljavskog mosta“ prema centru u dužini od 1165 metara i ovih dana očekujemo puštanje u pogon.
Ukoliko investicija po najpovoljnijem ponuditelju iznosi 384.608,75 kuna, te će uz sredstva EU općina Oriovac izdvojiti iz svog proračuna još 134.608,75 kuna.
Postavljanjem javne rasvjete riješen je problem neosvijetljenog odnosno slabo osvijetljenog izuzetno prometnog dijela naselja Lužana na županijskoj cesti, čime je osigurana veća sigurnost u prometu za motorna vozila, a najviše za pješake, bicikliste i školsku djecu koja prometuju istom.
Izgradnjom ove trase smanjen je udio neizgrađenosti javne rasvjete predviđene cjelokupnim projektom, a koje se nadamo završiti u 2020.godini.

luzani rasvjeta 1 faza 1

luzani rasvjeta 1 faza 2

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac

opcina oriovac

Općina Oriovac započela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac (u daljnjem tekstu ID PPU Općine Oriovac) temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko posavske  županije od 24. srpnja 2018. KLASA:  351-02/19-01/22  , URBROJ: 2181/1-03-19-2 od 5. 9. 2019. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Oriovac. Nacrt Odluke sa pripadajućom dokumentacijom predmetnog Plana  je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  PPU Općine Oriovac  objavljuje se na web stranici Općine Oriovac.

 

pdfODLUKA

 

Raspisan javni natječaj za dodjelu stipenija za ak. god. 2019./20.

opcina oriovac

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/2015)  i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Oriovac Klasa: 022-01/15-01/35, Urbroj: 2178/10-04-15-1 od 29.svibnja 2015.godine, Načelnik općine Oriovac dana 17.09.2019.godine raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima
s područja općine Oriovac

Za  akademsku godinu 2019/2020.godinu  dodijelit će se 9 (devet) stipendija.
Korištenje odobrene stipendije nastupa po potpisivanju ugovora i  iznosi  800,00 kuna mjesečno.

pdfJavni natječaj

Poziv mještanima na obilježavanje Dana policije

dan policije 2019Ove godine Policijska uprava Brodsko-posavske županije odlučila je blagdan sv. Mihaela, zaštitnika policije i Dan policiji obilježiti upravo u našoj općini i to 19.rujna 2019. sa početkom u 10.00 h. Program će početi polaganjem vijenaca ispred spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Oriovcu, a nastaviti će se izložbom policijske opreme, tehnike i vozila i pokaznom vježbom interventne jedinice policije ,a zatim će uslijediti svečani program u Društvenom domu u Oriovcu.
Pozivamo sve mještane općine Oriovac da dođu na ovu veliku svečanost u park u Oriovac i da tako zajedno uveličamo ovaj veliki dan.

"Otrovi" organizirali još jednu hvale vrijednu tribinu "Moral, savjest, vjera"

moral savjest vjera 113. rujna 2019. Udruga veterana dragovoljaca domovinskog rata "Otrovi" organizirala je još jednu hvale vrijednu tribinu pod nazivom "Moral, savjest, vjera". Ova je tema naročito veliki problem današnjeg vremena. Susret je počeo svetom misom u 18 sati u župnoj crkvi u Lužanima koju su predvodili prof.dr.sc.Tonči Matulić i vlč. Saša Paveljak. Potom je u društvenom domu održana tribina koju su predvodili naši vrsni poznavatelji vjere, savjesti i morala, predavači prof.dr.sc. Dubravka Hrabar, profesorica Pravnog fakulteta Zagreb, i prof.dr.sc.Tonči Matulić, profesor KBF-a Zagreb.
Tribinu je otvorio predsjednik UVDDR-a, Ivan Didaković, dok se u svom izlaganju prof. Hrabar bavila pitanjem "Ima li mjesta zabrani priziva savjesti?". Temeljito je prožela pojam savjesti koja prebiva u svakome od nas. Usko je povezala svoju praksu primjerima iz života sa savješću i moralom pri čemu si postavljamo pitanje jesu li zakoni koje ljudi donose moralni i jesu li doneseni po savjesti. Pitanje savjesti dotiče pitanje nesavršenosti ljudskih zakona. Ljudski zakoni se često mijenjaju što je dokaz da oni nisu dobri. Nasuprot tome Božji zakoni i Božja pravda su nepromjenjivi.

Prof. Matulić je kroz moral i savjest naglašenije obradio vjeru svakog pojedinca te nas poučio da  vjernik nije šizofrenik ili dvoličnjak, nego je vjernik uvijek cjelovita doslijedna osoba koji zna koja mu je svrha. Preko vjere dotakao je moral pojedinca koji bi trebao pomoći donositi valjane zakone.
Da bi zakon u savjesti bio obvezujući, on mora zadovoljiti jedan od osnovnih kriterija, a taj je da zakon mora biti moralan, čestit.

Pjesmom "Čuj nas, Majko" i "Lijepa naša" MPS "Starotopoljani" su jačali krćanski duh i domoljublje ove tribine, a izvedbama se pridružila i Marija Stažić s vokalnom izvedbom pjesme ”Eli, Eli, lama sabahtani”.
Tribinu je posjetila i zamjenica načelnika Željka Čorak.

moral savjest vjera 7

moral savjest vjera 3

moral savjest vjera 4

moral savjest vjera 5

moral savjest vjera 2

moral savjest vjera 8

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

opcina oriovac

kojim Vas pozivamo na 17. sjednicu Općinskog vijeća općine Oriovac koja će se održati  18.9.2019.godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Oriovac sa sljedećim

D N E V N I M    R E D O M :

1. Usvajanje zapisnika sa 16.sjednice Općinskog vijeća
2. Aktualan sat
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2019.godinu – izvjestitelj Antun Pavetić
4. Donošenje Odluke o korekciji financijskog rezultata za 2019.godinu – izvjestitelj Antun Pavetić
5. Donošenje Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe Civilne zaštite općine Oriovac – izvjestitelj Željka Čorak
6. Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za razdoblje siječanj – lipanj 2019.godine – izvjestitelj Antun Pavetić
7. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva općine Oriovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda – izvjestitelj Anica Hemen
8. Zaključak o pokretanju postupka izbora i imenovanja članova Savjeta mladih općine Oriovac – izvjestitelj Anica Hemen
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ – izvjestitelj Anica Hemen
10. Donošenje Odluke o osnivanju podružnice Dječjeg vrtića “Ivančica Oriovac“ – izvjestitelj Anica Hemen

 S poštovanjem,

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu.v.r.

pdfP O Z I V

 

OGLASI


1.

Posao... 31.08.2019.


Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Jelica Gajger zapošlajva medicinsku sestru na neodređeno radno vrijeme. Početak rada 9.9.2019.
Uvjeti:
- SSS
- licenca za sapostalni rad
- B kategorije i osobni automobil
- područje rada općina Oriovac

Kontakt: 091/5277317

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png