Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarenje potpora iz Odluke o sufinanciranju doprinosa iz plaće

opcina oriovac

Na temelju Odluke o sufinanciranju doprinosa iz plaće za novozaposlenog radnika s područja općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 1/20) raspisuje se

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za ostvarenje potpora iz Odluke o sufinanciranju
doprinosa iz plaće za novozaposlenog radnika s područja općine Oriovac za 2020.godinu


Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje doprinosa iz plaća za novozaposlenog radnika s područja općine Oriovac na neodređeno vrijeme, koje zaposle poduzetnici i gospodarstvenici iz općine Oriovac.
Općina Oriovac će u 2020.godini putem ove mjere sufinancirati doprinose iz mirovinskog osiguranja iz bruto plaće radnika – I. i II. mirovinski stup i zdravstveno osiguranje djelatnika – u iznosu od maksimalno 1.400,00 kuna mjesečno po radniku, za najviše do 10 novozaposlenih radnika.
Pravo na sufinanciranje se može ostvariti za novozaposlene osobe koja je u radni odnos stupila nakon objave ove Odluke na službenoj stranici općine Oriovac.
Poslodavci mogu ostvariti sufinanciranje za maksimalno do 3 osobe, a iznimno se broj može povećati ukoliko ne bude dovoljno zainteresiranih.
Pravo na sufinanciranje ne može ostvariti poslodavac koji raskida ugovore o radu tijekom 2020.godine kako bi ostvario ovu potporu.
Zahtjev za ostvarenje potpore dostavlja se na adresu:

OPĆINA ORIOVAC
TRG HRVATSKOG PREPORODA BR.1
35250 ORIOVAC
S naznakom – za zapošljavanje radnika – u zatvorenoj omotnici sa traženom dokumentacijom.

Zahtjevi za ostvarivanje potpore se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava predviđenih za 2020.godinu.
Poslodavci su dužni uz ispunjeni Obrazac 1 zahtjeva dostaviti slijedeće:
1.  presliku registracije poslodavca (obrtnica, rješenje i sl.)
2.  presliku Ugovora o radu za novozaposlenu osobu
3.  presliku prijave M – IP i Tiskanica 2
4.  presliku osobne iskaznice novozaposlene osobe (obostrano)
5.  potvrdu da subjekt nema dugovanja prema općini Oriovac
6.  presliku JOPPD za djelatnika

 

pdfJavni poziv za podnošenje prijava za ostvarenje potpora iz Odluke o sufinanciranju doprinosa iz plaće za novozaposlenog radnika za 2020.

Popis poljoprivrede 2020.

popis poljoprivede 2020

Popis poljoprivrede 2020. opsežno je statističko istraživanje čiji je cilj dobivanje što preciznijih podataka o hrvatskoj poljoprivredi i utvrđivanje važnosti te djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo.

Popisom poljoprivrede 2020. prikupljaju se podaci o:

• gospodarenju zemljištem i načinu poljoprivredne proizvodnje
• načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta
• stočnom fondu, objektima za smještaj životinja i gospodarenju stajskim gnojem
• navodnjavanju
• radnoj snazi u poljoprivredi
• dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu
• prodaji poljoprivrednih proizvoda
• mjerama potpore ruralnom razvoju
• prilagodbi na ekološku poljoprivrednu proizvodnju i aspektima zaštite okoliša.
Prikupljeni podaci o strukturi poljoprivrednih gospodarstava bit će usporedivi na razini Europske unije i pružit će potrebnu statističku bazu znanja za planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), uključujući mjere ruralnog razvoja, okolišne politike, politike za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, korištenja zemljišta i neke ciljeve održivog razvoja.

Popisom poljoprivrede potrebno je obuhvatiti 98% ukupno korištene poljoprivredne površine (bez povrtnjaka) i 98% stočnih jedinica svake države članice. U to su uključena i zemljišta kojima se koristi nekoliko poljoprivrednih gospodarstava zbog primjene zajedničkih prava.

PRIJAVITE SE ZA POPISIVAČE !

Dana 8. 6. 2020.  kreće službena prijava za popisivače na  web stranici  Državnog zavoda za statistiku; www.popispoljoprivrede.hr.
Prijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020.

popis poljoprivrede plakat 2020

Izbori za mjesne odbore na području općine Oriovac - obavijest

opcina oriovac

Općinsko  vijeće općine Oriovac donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Oriovac.

Izbori će se provesti u nedjelju, 28. lipnja 2020. godine
u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

Općinsko izborno povjerenstvo općine Oriovac objaviti će sve potrebne upute, odluke, rješenja i obrasce na službenoj stranici općine Oriovac.
Odluku o raspisivanju izbora i Statutarnu odluku o pravilima za izbor članova vijeća Mjesnih odbora na području općine Oriovac možete preuzeti u nastavku.

pdfOdluku o raspisivanju izbora

pdfStatutarnu odluku o pravilima za izbor članova vijeća Mjesnih odbora na području općine Oriovac

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

opcina oriovac

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08, 6/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, na radno mjesto Komunalni  djelatnik  na neodređeno vrijeme, dana 05.05.2020.godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Dana 11.05.2020.godine obavit  će se pisano testiranje za obavljanje poslova komunalnog djelatnika, u prostoriji Vijećnice općine Oriovac, Trg hrvatskog preporoda br.1, 35250 Oriovac  s početkom u  8,00 sati.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja, povukao prijavu na natječaj.
Formalne uvjete javnog natječaja za radno mjesto komunalnog djelatnika ispunjava, a time ujedno ostvaruje  i pravo pristupa testiranju slijedeći prijavljeni kandidati:

1. Mario Barić, Augusta Cesarca 2, 35250 Oriovac

2. Mirko Štefanac, Vinogradska 20, 35250 Oriovac

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Pisani test sastojat će se od 10 pitanja. Svaki točan odgovor bodovat će se s 1 bod, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).
Testiranje traje  45 minuta.
Rezultati testiranja objavit će se dana 12.05.2020.godine na oglasnoj  ploči   i na web stranici općine Oriovac.
Intervju (razgovor) s kandidatima koji uspješno polože Test (sa onima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testa), obavit će se  11.05.2020.godine u Vijećnici općine Oriovac s početkom u 9,00 sati.
Ovaj poziv upućen je kandidatima poštom, objavljen je na web stranici i oglasnoj ploči  općini Oriovac, dana 05.05.2020.godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
          
 Povjerenstvo:

1. Željka Čorak           _________________________

2. Katarina Lesiov      _________________________

3. Darija Jandik          _________________________ 

 

 

Objavljena lista kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel

opcina oriovac

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu u općinu Oriovac dva Komunalna djelatnika objavilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.
Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja će se održati

11.05.2020.godine,  8,00 sati
u Vijećnici općine Oriovac
Trg hrvatskog preporoda br.1
35250 Oriovac

Listu kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete propisane natječajem možete preuzeti ovdje.

 

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac

opcina oriovac

Temeljem članka 19. st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 , 61/11,  04/18 i 112/19), Voditeljica odsjeka za lokalnu samoupravu općine Oriovac raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac
- Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Raspisuje se javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto komunalni djelatnik
-    2 (dva ) izvršitelja/izvršiteljice , na  neodređeno radno vrijeme  uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca 

pdfTekst javnog natječaja

pdfObavijest i upute kandidatima

pdfIzjava kandidata o ne postojanju zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima

 

Čestitamo Vam Dan općine

dan opcine 2020 1

Poštovani mještani općine Oriovac čestitamo Vam naš zajednički dan, Dan općine  i želimo svima nama da idući dočekamo u normalnim uvjetima, Vaš načelnik Antun Pavetić, zamjenica Željka Čorak, predsjednik vijeća Josip Jagodar s vijećnicima, djelatnici upravnog i komunalnog odjela općine Oriovac! Ove godine od protokola obilježavanja Dana općine  zapalili smo svijeću na našem oltaru, spomeniku poginulim braniteljima i poklonili se njihovoj žrtvi za sve nas i za Hrvatsku.

dan opcine 2020 2

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac" od sutra pokreće projekt "Predškola na daljinu"

vrtic ivancica logoDječji vrtić „Ivančica Oriovac“ donijela je odluku da će u mjesecu travnju 2020. godine počevši od sutra, 1. travnja 2020. organizirati program „Predškole na daljinu“.
 
Budući da je Program predškole obavezan dio obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, za početak će naglasak biti na aktivnostima za djecu školske obveznike koji su nam trenutno prioritet, a s vremenom će se dopuniti i aktivnostima za mlađu djecu.
 
Naime, zbog odluke Nacionalnog kriznog stožera da se nastava u osnovnim školama neće provoditi do 19. travnja 2020., a time ni program predškole (jer je vezan za prostor škole u kojoj se provodi), odgojiteljice će svakodnevno roditeljima putem društvenih mreža i aplikacija slati upute i materijale vezane uz provođenje aktivnosti koje bi u svojem radu provodili, a tiču se odgojno obrazovnog rada.

Također, na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića u rubrici Predškola na daljinu za svaki će dan biti aktualizirane aktivnosti za one koji su željni potražiti i dodatni sadržaj.

U ove aktivnosti uključuju stariju vrtićku skupinu s kojom će komunicirati njihove odgojiteljice.
Iz Vrtića poručuju kako ulažu veliki trud i napor kako bi bar na ovaj elektronički način bili povezani u situaciji koja od nas zahtjeva veliku odgovornost kako za nas same tako i za druge.
Želimo svima uspješnu komunikaciju, strpljenje i suradnju.

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"

VAŽNO! Izdavanje propusnica poljoprivrednicima

corona virusMinistarstvo poljoprivrede će u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima
Zagreb/Slavonski Brod, 25.ožujka 2020.Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje.
 
Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.
 
Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.
 
Slijedom navedenog propusnice će se izdati:
 
• posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;
• proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
• pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
• kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača ((uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) - zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
• kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone.
Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice. Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.
Poljoprivrednici se mogu za izdavanje propusnica obratiti djelatniku Ministarstva poljoprivrede po županijama. Tako se u Brodsko-posavskoj županiji možete javiti na 035/487-545 ili 091/4882-819 te e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Održana 1. konstituirajuća sjednica Savjeta mladih općine Oriovac

opcina oriovac

Dana 12. ožujka 2020. godine održana je 1. konstituirajuća sjednica Savjeta mladih općine Oriovac .
Za predsjednicu Savjeta mladih izabrana je KRISTINA NIKIČIĆ iz Slavonskog Kobaša , a za zamjenika DOMAGOJ SEKULIĆ iz Oriovca.
Savjet mladih općine Oriovac ima 5 članova. Članovi savjeta mladih izabrani su na tri godine.
U okviru svoga djelokruga savjet mladih:
– raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koji su od interesa za mlade
– u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja
– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
– predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih
– po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne samouprave na sjednice savjeta mladih
– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

 

Posveta novog vatrogasnog vozila DVD-a Živike - Pričac

novo vatrogasno vozilo dvd zivike pricacDVD Živike-Pričac u svojoj je opremljenosti bogatiji za vatrogasno kombi vozilo koje su pripadnici DVD-a željno iščekivali zadnjih nekoliko godina. Nakon dobivanja 50% sredstava od povratka premije osiguranja na nivou županije, te drugih 50% od Općine Oriovac, pristuplo se realizaciji nabavke.
Tako je dana 14. 3. 2020. (subota) nakon mise u Živikama koju je održao župnik Saša Paveljak iz Lužana, službeno i posvećeno novo vozilo.
Na posveti su bili načelnik Općine Oriovac Antun Pavetić, predsjednik Vatrogasne zajednice županije Milan Šulter, predsjednik Vatrogasne zajednice općine Oriovac Antun Jošić, zapovjednik VZO Dagmar Kratofil te ostali gosti i mještani Živika i Pričca.

FOTOGALERIJA

OGLASI


1.

Jakob Becker d.o.o.  29.4.2020.


Dana 1.5.2020.god. (petak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac.
Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen  8.5.2020. prilikom redovnog pražnjenja.

INFORMACIJE


PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-155, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png