Čišćenje snijega i leda

Ovih dana snježne oborine sasvim sigurno su top tema dnevnih vijesti ne samo u Gorskoj Hrvatskoj koja je gotovo paralizirana snježnim nanosima, nego u svim kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Prema podacima Državne hidrometeorološke službe, tijekom noći i prijepodneva na području Brodsko – posavske županije palo je i do 14 cm novog snježnog pokrivača. Prognostičke karte ukazuju na privremeno smirivanje snježnih padalina tijekom sutrašnjeg dana, dok se u noći s petka na subotu i tijekom subote ponovno očekuju obilnije oborine.

Uz temperature koje se uglavnom kreću ispod ništice, snježni pokrivač neće se topiti, što će svakako doprinijeti znatno otežanom kretanju po javnim i prometnim površinama na području Općine Oriovac.

Kako bi mogućnost ozljeđivanja uslijed padova na vrlo skliskim površinama sveli na najmanju moguću mjeru, pozivamo sve mještane Općine Oriovac, kao i sve pravne osobe na području općine, da redovito čiste snijeg i led na površinama ispred objekata i parcela kojih su vlasnici ili korisnici, odnosno da spomenute površine posipaju solju, pijeskom ili piljevinom dok se vremenski uvjeti bar donekle ne stabiliziraju.

Poljoprivredno-poduzetničke ideje 2010.

Na 12. manifestaciji ''Poljoprivredno-poduzetničke ideje 2010.'' održanoj 29. i 30.01.2010. 7. puta po redu u Novoj Gradiški, sudjelovali su i predstavnici Općine Oriovac. U atraktivnom izložbenom prostoru Društvenog doma u najboljem svjetlu predstavili su originalnost vlastitih proizvoda, neposredno ukazujući na nastojanja općine da se gospodarski napredak ostvari kroz oživljavanje proizvodnje s naglaskom na autohtonim proizvodima.

PPI su bile pod pokroviteljstvom Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja čiji je predstavnik ministar gosp. Petar Čobanković i otvorio samu manifestaciju. Pozdravne govore su održali si i župan BPŽ-a Danijel Marušić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Ivan Katalinić, te zamjenik gradonačelnika Grada Nova Gradiška Milan Mateša.

Ove godine na „Poljoprivredno poduzetničkim idejama“ okupilo se preko stotinu izlagača iz cijele Hrvatske, što je ukazalo na sve veću potrebitost održavanja i pohađanja ovakvih manifestacija najviše zbog kontinuiranog približavanja integraciji s EU. Upravo zbog toga održano je pregršt seminara i radionica za zainteresirane poduzetnike kojima se na ovaj način željelo približiti sve prednosti korištenja predpristupnih fondova kao izvora financiranja dobrih poduzetničkih ideja. Izlagači s područja Općine Oriovac sudjelovanjem i na ovim PPI su pokazali kako se na području općine kontinuirano prate gospodarstveni trendovi, te ulaže u informiranje proizvođača.

Akcija Općine Oriovac i Crvenog križa

opcinagrbvijestU okviru provedbe projekta pod nazivom „Poboljšanje kvalitete života starih i nemoćnih na području Općine Oriovac“ s čijom provedbom je Općina Oriovac započela protekle godine, redovito se 2 puta tjedno dostavljaju topli obroci starijim, nemoćnim i socijalno ugroženim osobama na cjelokupnom području općine. Tako su trenutno, 24 osobe s područja općine postale redoviti korisnici navedenih usluga.

Prilikom dostave toplih obroka uočene su dodatne potrebe društvene pomoći navedenim korisnicima, bilo da se radi o hrani, osnovnim higijenskim potrepštinama, poboljšanja iznimno loših stambenih uvjeta, pa i osiguravanja prikladne odjeće, posebice u zimsko vrijeme.

Kako upravo ovaj projekt, koji se provodi putem Projekta socijalnog i gospodarskog oporavka područja od posebne državne skrbi; potkomponenta Socijalna uključenost, za cilj ima unaprijeđenje kvalitete i standarda života starijih, nemoćnih i socijalno ugroženih osoba na području općine, Općina Oriovac u suradnji s Crvenim križom organizirala je akciju pomoći prilikom koje je osigurano 20 paketa pomoći najugroženijim stanovnicima naše općine.

Tako su protekli tjedan volonteri i predstavnici Općine Oriovac dostavnim vozilom korisnicima pomoći isporučili 20 paketa s osnovnim prehrambenim namirnicama i neophodnim higijenskim potrepštinama procijenjene vrijednosti oko 300,00 Kn po paketu.

Također, u planu je i niz drugih akcija pomoći, sukladno iskazanim potrebama, što još jednom govori u prilog senzibiliteta Općine Oriovac prema najugroženijim skupinama naše lokalne zajednice, kao i značaja skrbi o istima.

14. "Čijalo perja" u Lužanima

„Da se pamte stari običaji“, moto je tradicionalne manifestacije „Čijalo perja“ koja će se u organizaciji KUD-a „Graničar“ i uz potporu Općine Oriovac, dana 30. siječnja 2009. godine, po 14. put održati u Lužanima, u Hrvatskom domu s početkom u 19.00 sati.

Običaj čijanja perja svojom predanošću od zaborava su spasili članovi KUD-a „Graničar“, koji će i ove godine stare podsjetiti, a mlade upoznati kako su to činili naši stari u minulim vremenima.

Gosti manifestacije su: Udruga za očuvanje hrvatskog folklora iz Omiša, KPD „Seljačka sloga“ iz Đelekovca, KUD „Braća Banas“ iz Josipovca, te KUD „Eugen Kumičić“ iz Slavonskog Broda.

Nakon nastupa gostujućih KUD-ova uz domaćine u službenom dijelu programa te prikaza ovog starog običaja, sve prisutne će zabavljati tamburaški sastav „Bećarine“.

Službeni rezultati izbora u drugom krugu za predsjednika Republike Hrvatske

Prema službenim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva za drugi krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske, u 11 biračkih mjesta u Općini Oriovac glasovanju je pristupilo 2.681 od ukupno 5.562 birača, odnosno 48,20 % glasovalih.

Predsjednički kandidat SDP-a prof.dr.sc. Ivo Josipović osvojio je naklonost 54,12 % birača s područja općine, dok je nezavisni predsjednički kandidat Milan Bandić osvojio 45,88 % glasova. Također prema ukupnim službenim rezultatima, novi hrvatski predsjednik je prof.dr.sc. Ivo Josipović.

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Oriovac

Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Oriovac. Ponudu mogu dostaviti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za predmetnu djelatnost. Otkupna cijena dokumentacije za nadmetanje iznosi 100,00 kuna, koju zainteresirani uplaćuju na žiro račun Općine Oriovac 2340009-1830900007, pozivom na broj 7706 – OIB, uz naznaku „Javno nadmetanje: održavanje javne rasvjete“.
Ponuda treba sadržavati:

* ime i prezime podnositelja ponude i njegovo prebivalište, odnosno naziv i sjedište tvrtke
* izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno rješenje o obrtu za fizičke osobe ne stariji od 6 mjeseci
* podatke o bonitetu BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana
* potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima (Porezna uprava) ne stariju od 30 dana
* potvrdu da se protiv direktora odnosno vlasnika obrta ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak, ovjerenu kod javnog bilježnika
* reference tvrtke, odnosno obrta za obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete (oprema, struktura djelatnika te popis radova održavanja javne rasvjete s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova koji sadrže vrijednost, mjesto izvršenja, te podatke da su izvedeni po pravilima struke)
* ponudbeni troškovnik s ukupnom vrijednosti radova s posebno iskazanim PDV-om

Najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda koja udovoljava uvjetima iz natječaja i ima najnižu ponuđenu cijenu. Ugovor o obavljanju poslova koji su predmet natječaja zaključit će se s izabranim ponuditeljem na rok od 4 godine.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave na službenoj internet stranici Općine (8. siječnja 2009.), a dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA ORIOVAC
TRG HRVATSKOG PREPORODA 1
35250 ORIOVAC
S naznakom „NE OTVARAJ – ponuda za održavanje javne rasvjete“

Blagdan Svetog Nikole

Sveti Nikola oduvijek je bio jedan od najomiljenijih svetaca u čitavom katoličkom svijetu, čiji blagdan djeca radosno iščekuju pišući svom zaštitniku pisma o dobrom ponašanju tijekom čitave godine. Sveti Nikola je svetac zaštitnik pomoraca, pomorskih putnika, mornara, trgovaca, putnika, ribara, zaručnika i djece, a njegov blagdan se slavi 06. prosinca.

Povodom blagdana Svetog Nikole, u utorak 06. prosinca, Općina Oriovac organizira darivanje djece u dobi od 0 do 10 godina. Sveti Nikola darove će dijeliti prema sljedećem rasporedu:

• 09,00 sati - Dječji vrtić "Ivančica" Oriovac - samo za djecu polaznike vrtića
• 09,30 sati - OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" Oriovac - za djecu od 1. do 4. razreda
• 10,00 sati - Dom Oriovac- za djecu predškolske dobi (od 0-7 god.) s područja Oriovca, Radovanja i Kujnika
• 10,15 sati - Dom Malino - za djecu predškolske dobi (od 0-7 god.) s područja Malina
• 10,30 sati - Područna škola Ciglenik - za svu djecu s područja Bečica i Ciglenika
• 11,00 sati - Dom Živike - za svu djecu s područja Pričca i Živika
• 11,30 sati - Dom Lužani - za svu djecu s područja Lužana
• 12,15 sati - Područna škola Slav. Kobaš - za svu djecu s područja Slav. Kobaša

Promocija knjige „Ekološka zotehnika“

U srijedu 09. studenog u Slavonskom Kobašu održana je promocija knjige „Ekološka zotehnika“. Predstavljanje knjige u Slavonskom Kobašu bila je prilika za kvalitetnu raspravu u ekološkom stočarstvu. Hrvatska zbog svojih zdravih prirodnih resursa ima veliku priliku za takav oblik poljoprivrede, no stječe se dojam da ju ne koristi dovoljno. Konačni cilj je zdrava hrana, zaštita dobrobiti životinja i očuvanje okoliša, a kao dodatna korist eko proizvođačima trebala bi doći i značajno viša cijena proizvoda.

Povodom predstavljanja knjige grupe autora, redom profesora s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, za svakog proizvođača koji se odazvao, Brodsko posavska županija osigurala primjerak "Ekološke zootehnike" koja će im zasigurno biti vrijedno štivo i pomoć.

JAVNI POZIV vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

Dana 10. kolovoza 2011. godine stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN RH br. 90/11) koji temeljem članka 28. Stavak 2., obvezuje Općinu Oriovac, kao jedinicu lokalne samouprave, na pozivanje svih vlasnika/investitora nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Oriovac radi podnošenja zahtjeva za ishođenje RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU (akt kojim se ozakonjuje nelegalno izgrađena zgrada).

Detaljnije informacije mogu se zatražiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oriovac, Komunalni pogon, Trg hrvatskog preporoda 1, Oriovac, radnim danom u vremenu od 09,00 do 14,00 sati.

Nezakonito izgrađenom zgradom, u smislu odredbi naprijed navedenog zakona, smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno gradnja protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izgrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21.lipnja 2011.

Zahtjevi za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju podnose se Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje u Brodsko-posavskoj županiji najkasnije do 31.12.2012.godine i po proteku navedenog roka više se ne mogu podnositi.

Značajni radovi u cijeloj Općini

Tijekom ove godine na cjelokupnom području Općine Oriovac obavljaju se mnogobrojni radovi na objektima u općinskom vlasništvu. Tako je u Oriovcu uređena fasada zgrade u kojoj se nalazi FINA i Narodna knjižnica i čitaonica, te fasada zgrade kino dvorane. Uređeno je pročelje vatrogasnog doma, promijenjena je stolarija, a u unutrašnjosti su obavljeni soboslikarski radovi. U Oriovcu je ove godine obnovljen i župni stan, postavljena je nova kovana ograda, te su okončani radovi na sanitarnom čvoru u vjeronaučnoj dvorani.

U okviru uređenja zgrade u kojoj se nalazi FINA i knjižnica uređena je i unutrašnjost stana koji je u vlasništvu Općine, a u kojem, bez naknade, stanuje osoba sa stopostotnim invaliditetom. U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u planu je realizacija projekta uređenja fasade i izmjena stolarije na zgradi Općine čime će se uz novu fasadu dobiti kvalitetna toplinska izolacija, odnosno velika ušteda energije.

Osim u Oriovcu dosta se radilo i u ostalim općinskim naseljima, pa je tako u naselju Pričac u potpunosti uređen Društveni dom, u Živikama su uz uređenje središta mjesta dovršeni radovi na proširenju objekta nogometnog kluba, gdje su veći dio radova izveli sami mještani, a Općina je sudjelovala kupovinom građevinskog materijala. U naselju Lužani uređen je sanitarni čvor u Društvenom domu, kompletno uređen prostor buduće ambulante hitne medicine čiji se početak rada očekuje uskoro. U Društvenom domu u tijeku su radovi postavljanja keramičkih pločica, laminata, te elektroinstalacija. U Ribičkoj kući u Lužanima uveden je solarni sustav električne energije sa snagom koja zadovoljava potrebe ŠRU „Orljava“, te je time pokazano kako u Općini Oriovac sve više razmišljaju o obnovljivim izvorima energije.

U Slavonskom Kobašu u tijeku su radovi uređenja fasade Društvenog doma, izmjena dijela stolarije, uređenje pročelja zgrade KUD-a „Matija Gubec“, te su završeni radovi na postavljanju nove kovane ograde ispred župnog stana u samom središtu mjesta. Naselje Bečic, jedino naselje na području Općine koje nema adekvatnog prostora za razna društvena zbivanja, Uskoro bi moglo dobiti Društveni dom. Naime, ovih dana završena je projektna dokumentacija za izgradnju istoga. Od radova još treba spomenuti i uređenje središta naselja Malino, početak izgradnje tribine na nogometnom igralištu u Cigleniku, gradnja sanitarnog čvora pri Ribičkoj kući ŠRU „Šaran“, uređenje okoliša doma u Kujniku, a predstoji instaliranje kotla na pelete za sustav centralnog grijanja Društvenog doma u naselju Radovanje.

Od značajnih infrastrukturnih radova za izdvojiti je završetak izgradnje druge etape kanalizacije u Oriovcu. Uskoro slijedi rekonstrukcija ceste Malino – Slavonski Kobaš, čija vrijednost radova iznosi 2,7 milijuna kuna, bez PDV-a, a 80% sredstava osigurano je kroz Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. U skorom planu je još i asfaltiranje pristupne ceste kod dograđenog dijela OŠ „Ljudevit Gaj“ i nogometnog igrališta u Lužanima, te sanacija ceste prema naselju Mlinci u Oriovcu. Svakako je za istaći i ugovor koji je potpisan proteklih dana s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva u vrijednosti 1,2 milijuna kuna, a odnosi se na izgradnju infrastrukture u Poduzetničkoj zoni „Čaplja“, a čiji se početak radova očekuju još ove jeseni.

Uz navedene kapitalne projekte koji su realizirani ili će biti realizirani do kraja tekuće godine, Općina Oriovac ima u planu projekte kojima će u bližoj budućnosti nastojati osigurati svim svojim stanovnicima kvalitetniji životni standard, ali i osigurati osnovne uvijete za razvoj gospodarstva na cjelokupnom području Općine.

Natjecanje u ribolovu na plovak

U subotu 08. listopada na jezeru Čaplja održati će se pojedinačno natjecanje u ribolovu na plovak. Natjecanje će biti podijeljeno u dvije kategorije seniori/juniori i kadeti, sudjelovati mogu članovi ŠRU „Šaran“, te članovi pozvanih udruga.
Program natjecanja:
• 09.30 – 10.00 sati – prijava natjecatelja
• 10.00 – 10.30 sati – izvlačenje natjecateljskih mjesta
• 10.30 – 11.00 sati – priprema mjesta i prihranjivanje
• 11.00 – 14.00 sati – natjecanje
• 14.00 – 14.30 sati – vaganje ulova i proglašenje pobjednika

Članovi drugih udruga mogu se prijaviti do petka 07. listopada na broj telefona 098/527-542 – poslije 15.00 sati. U slučaju lošeg vremena natjecanje se ne odgađa.

Za vrijeme i nakon natjecanja prodavat će se riba u rašljama, fiš paprikaš, potkova šarana i filet soma sa krumpir salatom, te piće po pristupačnim cijenama. Organizatori spomenutog natjecanja su članovi ŠRU „Šaran“, a glavni pokrovitelj Općina Oriovac. POZIV, PLAKAT

OGLASI


INFORMACIJE


reciklazno

dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png