Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac

opcina oriovac

Na temelju članka 19.st.2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 47. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 10/09, 7/13, 4/18, 6/20 i 11/21), Načelnik općine Oriovac objavljuje

NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Izrazi korišteni u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti,
- komunikacijske vještine,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni ispit.

Iznimno, ukoliko se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist, na radno mjesto pročelnika može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne ili ekonomske struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidat treba ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i to:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo sukladno članku 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Cjelokupni tekst javnog natječaja i potrebne obrasce preuzmite u nsatavku.

pdfJavni natječaj
pdfDodatak obrascima
pdf
Obavijest i upute kandidatima
pdf
Obrazac - Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje iz članka 15. i 16. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
pdf
Obrazac - Izjava o poznavanju rada na računalu

NAJAVE

bozic 2023 program

 advent luzani 2023

sveti nikola 2023

bozicni koncert 2023

 

INFORMACIJE


reciklazno

komunalno

 dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informiranje:
Ana Bićanić Margetić
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 099/712-1349
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalni redar:
Dubravko Kolundžić
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-ora.jpglogo-uvvoo.png