Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora komunalnog poduzeća "ORIO-KOM" d.o.o

opcina oriovac

Na temelju odredbi članka 423. Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99,52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) i Izjave o osnivanju društva „ORIO-KOM“ d.o.o. za komunalne djelatnosti (Izjava broj : UO-130/2022-1 od 07.06.2022. godine ) ,Skupština Društva „ORIO-KOM“ d.o.o. sa sjedištem u Oriovcu , Trg hrvatskog preporoda 1, dana 22.07.2022. godine raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
Za izbor i imenovanje direktora komunalnog poduzeća
„ORIO-KOM „ d.o.o. za komunalne djelatnosti
1 izvršitelj /ica na mandatno razdoblje od 5 godine

Za izbor i imenovanje direktora komunalnog poduzeća „ORIO-KOM“ d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i ove uvjete:

- Visoka stručna sprema (VSS) ekonomskog usmjerenja , odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju,
- Najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
- Nekažnjivost,
- Aktivno poznavanje rada na računalu ,
- Položen vozački ispit „B“ kategorije,
- Radne ,stručne i organizacijske sposobnosti i sklonosti timskom radu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

- Uz osobne podatke naznačiti kontakt telefon i e-mail adresu,
- Životopis s posebnim naglaskom na radno iskustvo u odgovarajućim poslovima,
- Dokaz o stručnoj spremi- preslika diplome,
- Dokaz o radnom iskustvu – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- Preslika osobne iskaznice ili domovnice,
- Uvjerenje o nekažnjavanju ili da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – čl.239.Zakona o trgovačkim društvima.

Direktor komunalnog poduzeća prima se na mandat od 5 godina , uz mogućnost ponovnog izbora , uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju prednost moraju se u prijavi pozvati na to pravo , odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu .Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101.Zakona o hrvatskom braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17,98/19,84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ,i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se , sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br.157/13,152/14,39/18,32/20 ) , pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja ,dužni su uz prijavu na natječaj , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti o dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge (dokumente ) navedene u natječaju.

Skupština ima pravo od kandidata tražiti dodatna pojašnjenja iz navoda u prijavi.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima ispunjavanja uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobnom dostavu na adresu:

OPĆINA ORIOVAC
TRG HRVATSKOG PREPORODA 1
35250 ORIOVAC
S naznakom : PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA
Direktora „ORIO-KOM“ d.o.o.
NE OTVARATI

Rok za dostavu prijava je do 01.08.2022. godine.

Kandidati koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave pozvat će se na razgovor o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi.
Kandidati koji se na odazovu na razgovor smatrat će se da su odustali od prijave.

Skupština zadržava pravo poništenja natječaja te neprihvaćanje niti jedne prijave bez argumentiranja razloga.

Predsjednik Skupštine
Antun Pavetić

 

OGLASI


INFORMACIJE


reciklazno

dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

meridiana slavonica logo 2

Službenik za informranje:
Ana Bićanić Margetić
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 099-712-1349
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalni redar:
Dubravko Kolundžić
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-ora.jpglogo-uvvoo.png