Općenito o općini

Općina Oriovac smještena je u središnjem dijelu Brodsko-posavske županije, obuhvaća prostor od 99,06 km², te svojim udjelom u površini Brodske-posavke županije od 4,9% pripada među teritorijalno veće općine u županiji. Općina Oriovac sjevernom stranom graniči sa susjednom Požeško-slavonskom županijom, odnosno s Općinom Pleternica, dok južnu granicu općine čini rijeka Sava koja je ujedno i državna granica prema susjednoj Bosni i Hercegovini.

Općini Oriovac pripadaju naselja: Oriovac (sjedište općine), Radovanje, Kujnik, Malino, Lužani (na glavnoj terezijanskoj cesti), Ciglenik, Bečic (sjeverno uz Orljavu), Živike, Pričac i Slavonski Kobaš (južno na Savi). Na području Općine Oriovac prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine boravi 5824 stanovnika, što čini udio od 3,67% ukupnog stanovništva Brodsko-posavske županije. Dobna struktura stanovništva na području Općine Oriovac ukazuje na razmjerno velik udio staračkog stanovništva (33 %). Najveći udio od ukupnog broja stanovnika čini dobna skupina od 50 do 54 godine, dok najmanji udio (0,17 %) čine stanovništvo u dobi od 90 do 94 godine.

Sukladno podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na dan 31. svibnja 2008. godine na području Općine Oriovac evidentirano je 345 nezaposlenih osoba, od kojih žene čine udio od 61 %. Promatrajući strukturu nezaposlenih osoba po razini završenog obrazovanja 42% nezaposlenog stanovništva čine osobe sa završenom srednjom trogodišnjom školom, dok je postotak visokoobrazovanog stanovništva gotovo neznatan, te iznosi 2%.

Općinu Oriovac možemo svrstati među gospodarski najrazvijenije općine na području Brodsko-posavske županije. Prema posljednjim dostupnim podacima, na cjelokupnom području općine registrirano je 31 poduzeće od kojih je 17 poduzeća sa sjedištem na području općine, dok preostalih 14 djeluje kao ispostava. Promatrajući strukturu djelatnosti poduzeća sa sjedištem na području općine, moramo naglasiti da prevladavaju poduzeća u proizvodnim i uslužnim djelatnostima. Kao nositelje gospodarskog razvoja prije svega moramo istaknuti Oriolik d.d. iz Oriovca u djelatnosti proizvodnje namještaja, Rekord-Tim iz Oriovca u djelatnosti proizvodnje ostalih proizvoda od plastike, zatim Chromos Svjetlost d.d. iz Lužana u djelatnosti proizvodnja boja, lakova i premaza, Oriotapet iz Oriovca u djelatnosti u proizvodnji namještaja, te Oriobeton iz Oriovca u djelatnosti proizvodnje betonske galanterije. Proizvodnja namještaja svakako predstavlja jedan od nositelja razvoja oriovačkog kraja u nekoliko posljednjih desetljeća. Osim navedenih poduzeća, na području Općine Oriovac registrirana su 83 obrta, od kojih je 77 % u uslužnim, dok je 23 % obrta u proizvodnim djelatnostima.

Sadržaj društvenih djelatnosti, te izgrađenost društvene infrastrukture na području Općine Oriovac uglavnom zadovoljava sve potrebe lokalnog stanovništva. U pogledu obrazovnih institucija na području Općine Oriovac djeluju 2 osnovne škole: OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" iz Oriovca koju pohađa 452 učenika, te OŠ "Ljudevit Gaj" u Lužanima koju pohađa 200 učenika. Nastava u navedenim školama odvija se za učenike od I do VIII razreda, dok se putem područnih razrednih odjela za nastavu od I do IV razreda u naseljima Slavonski Kobaš, Živike i Ciglenik zadovoljavaju potrebe svih naselja Općine. Na području Općine Oriovac djeluje i jedna ustanova predškolskog odgoja tj. dječji vrtić "Ivančica" u Oriovcu. Također u naselju Lužani nalazi se i "Obiteljski dom" smještajnog kapaciteta 25 osoba.

Na području općine djeluju tri kulturno umjetnička društva: "Luka Ilić - Oriovčanin" iz Oriovca, "Matija Gubec" iz Slavonskog Kobaša, te KUD "Graničar" iz Lužana.

U naselju Oriovac kao administrativnom središtu općine, djeluje i "Narodna knjižnica i čitaonica" utemeljena davne 1880. godine. U vrijeme kada je osnovana, "Narodna knjižnica i čitaonica" bila je sjedište kulturnih zbivanja ovoga područja. Knjižnica je sa prekidima radila do 1997. godine, kada je obnovljen njen rad, te je 2003. godine preseljena u nove prostorije gdje i danas djeluje. "Narodna knjižnica i čitaonica" sastoji se od informativnog-posudbenog dijela u čijem sastavu se nalazi i kutak za djecu, te čitaonica. Svrha djelovanja knjižnice prvenstveno je formiranje knjižničkog fundusa, te sa zadovoljstvom možemo istaknuti da "Narodna knižnica i čitaonica" u Oriovcu danas raspolaže sa fondom od 6087 knjiga. Trenutno se knjižnicom i čitaonicom koristi 91 registrirani član, te se kao priritetan zadatak knjižnice nameće povećanje broja članova, posebice djece i mladih kojima želimo usaditi ljubav prema pisanoj riječi.

Bogatom športskom životu na području općine doprinosi nekoliko športskih klubova: NK "Oriolik" iz Oriovca osnovan 1923. godine, NK "Svjetlost" Lužani, "NK Slavonac" iz Slavonskog Kobaša, "NK Omladinac" iz Ciglenika, "NK Mladost" iz Malina, "KKK Oriolik" iz Slavonskog Kobaša (prva hrvatska liga), KK "Rekord Tim" i Taekwan-do klub "Škorpion" iz Oriovca.
Na području naselja Oriovac djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano davne 1891.godine, a danas pod okriljem vatrogasne zajednice djeluje ukupno šest vatrogasnih društava (DVD Slavnoski Kobaš, DVD Malino, DVD Lužani, DVD Živike, DVD Ciglenik).

Malo se koja općina ili mjesto može pohvaliti da su u njemu rođena tri poznata ilirca kojima su u mjesnom parku otkrivena spomen poprsja : Dr. Stjepan Ilijašević, Luka Ilić-Oriovčanin, Fran. Stjepan Gundrum.

Dr. Stjepan llijašević - rođen 1. siječnja 1814. u Oriovcu. Pučku školu završio je u Oriovcu, gimnaziju u Požegi, a filozofiju i teologiju u Zagrebu. Godine 1836. zaređen je za svećenika u Zagrebu. Radi i kao profesor na Teološkom fakultetu, a 1850. postao je hrvatski povjerenik u Ministarstvu za bogoslužje. Pisao je katehitska djela i pjesme. Umro je 3. siječnja 1903. godine u Varaždinu, a tijelo mu je preneseno u Zagreb i sahranjeno u ilirskoj arkadi, jer je za života pored svoje svećeničke službe radio i kao aktivni ilirac.

Luka Ilić-Oriovčanin - rodio se u Oriovcu 15. lipnja 1817. godine, a umro je 4. veljače 1878. godine. Bio je svećenik, kapelan Vojne krajine i župnik. Osim književnog stvaralaštva bavio se skupljanjem narodnih rukotvorina. Najpoznatije mu je djelo "Lovorike".

Fran, Stjepan Gundrum - liječnik i publicist rodio se 9. listopada 1856. u Oriovcu. Osnovnu školu pohađao je u Oriovcu, gimnaziju u Osijeku, Zagrebu i Požegi. Studirao je medicinu u Beču. U svojim knjigama popularizirao je higijenu i borio se protiv alkoholizma. Osim medicine intenzivno se bavio arheologijom.

 

Površina
99,06 km2
Geografska dužina
17° 45´ 13˝
Geografska širina
45° 10´ 01˝
Broj stanovnika
5.824
Broj naselja
10
Broj kućanstava
1.878
Gustoća naseljenosti
58,79 st/km2
Broj Vrtića
1
Broj osnovnih škola
2
Broj arheoloških lokacija
9
Broj crkvi
3
Udaljenost do Sl. Broda
20 km
Udaljenost do N. Gradiške
30 km
 
Naselja
Broj stanovnika
1981.
1991.
2001.
2011.
Bečic
146
136
138
114
Ciglenik
239
223
189
159
Kujnik
333
336
345
310
Lužani
1.233
1.275
1.192
1.058
Malino
664
653
576
485
Oriovac
1.992
2.049
2.021
1.841
Pričac
139
152
132
103
Radovanje
369
348
355
288
Slav. Kobaš
1.461
1.342
1.303
1.230
Živike
366
346
308
236
Ukupno
6.942
6.860
6.559
5.824

 

 

Bečic

Naselje Bečic smješteno je na 45°11'28“ geografske širine i 17°42'46“ geografske dužine, na 102 m nadmorske visine, te pripada među najmanja naselja Općine Oriovac. Bečic je smješten u dolini donjeg toka rijeke Orljave, u mikroregiji Srednje Posavine Slavonskoga međurječja, odnosno 6 km sjeverozapadno od naselja Oriovac. Naselje se nalazi na lokalnoj cesti L - 41067 [ Ž4185 – Bečic – Ciglenik - Ž4202 ]. Površina naselja je 3,20 km², dok prosječna gustoća naseljenosti iznosi 43 st./km².

Prema posljednjem popisu stanovništva Državnog zavoda za statistiku iz 2001. godine, u naselju boravi 138 stanovnika. U periodu između 1991. i 2001. godine broj stanovnika na području naselja povećao se za 0,14 %. U naselju je evidentirano 42 domaćinstva, sa prosječnom veličinom od 3,2 člana po kućanstvu. Promatrajući strukturu stanovništva prema spolu, razvidan je ravnomjeran udio muškaraca i žena u ukupnom broju stanovnika. Prema dobnoj strukturi, 38,6 % stanovništva čine mladi, zrelo stanovništvo čini udio od 37,8 %, dok 23,6 % otpada na stanovništvo starije dobi.

Na području naselja Bečic stanovništvo se pretežito bavi poljoprivrednim djelatnostima, te su registrirana 2 obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Promatrajući strukturu poljoprivrednog zemljišta na području naselja Bečic, najveći dio zemljišta je pod oranicama, livadama i pašnjacima, zatim vinogradima, dok neznatan udio poljoprivrednog zemljišta otpada na voćnjake. U pogledu društvenih aktivnosti na području naselja, moramo istaknuti lovnu grupu „Kuna“, čiji su članovi i nekolicina stanovnika Bečica.

 

 

 

Ciglenik

Jedno od manjih naselja na području Općine Oriovac svakako je i Ciglenik koji je u svojoj povijesti nekoliko puta mijenjao ime. Tako se do 1900. godine naselje zvalo Ciglenik, da bi u periodu od 1900. do 1981. naselje nosilo ime Ciglenik Lužanski. Po svom prostornom položaju Ciglenik se nalazi na 45°10'59“ geografske širine i 17°42'42“ geografske dužine, smješteno na rijeci Orljavi, 6 km zapadno udaljeno od administrativnog središta općine - naselja Oriovac. Ciglenik obuhvaća površinu od 4,41 km², te prosječna gustoća naseljenosti iznosi 43 st./km².

Promatrajući demografsku sliku naselja, razvidno je da u vremenskom razdoblju od 1981 – 2001. godine kada je proveden posljednji službeni popis stanovništva, Ciglenik bilježi kontinuirani pad broja stanovnika, te je 2001. godine na području naselja boravilo tek 189 stanovnika. Sukladno tome, vidljivo je i smanjenje broja kućanstava na području Ciglenika kojih je 1981. godine evidentirano 83, dok je 2001. godine broj kućanstava smanjen na 61 sa prosjekom od 3,0 članova po kućanstvu. Promatrajući strukturu stanovništva prema spolu i dobi, moramo naglasiti da je prisutan veći udio žena, te iznosi 52,9 %, dok muškarci čine 47,1 % ukupnog stanovništva. Prema dobnoj strukturi, mladi čine 24,9 %, 54,0 % čini zrelo stanovništvo, dok 21,1 % čini stanovništvo starije dobi.

Kako na cjelokupnom području Općine Oriovac, tako i u naselju Ciglenik prevladavajuće su poljoprivredne djelatnosti: ratarstvo, vinogradarstvo i stočarstvo. Prema podacima Ureda državne uprave u Brodsko – posavskoj županiji na području naselja Ciglenik registrirano je 8 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Promatrajući strukturu poljoprivrednog zemljišta, na području naselja Ciglenik najveći udio čine oranice, ribnjaci, trstika i pašnjaci, slijede livade i vinogradi, dok najmanji udio u poljoprivrednom zemljištu čine voćnjaci.

Osim poljoprivrednih djelatnosti, moramo istaknuti da su na području Ciglenika registrirana dva obrta: „ANA“ u djelatnosti drvne galanterije tj. izrade suvenira i Tapetarsko zanatska radnja vl. Josip Šišić.
U segmentu društvene infrastrukture, može se konstatirati da navedena zadovoljava potrebe lokalnog stanovništva. Na području naselja djeluje područna škola sa razrednim odjelima od 1-4 razreda koje pohađa 11 učenika. Isto tako, na području naselja izgrađen je društveni dom koji služi za održavanje raznih priredbi, manifestacija i druženja. U Cigleniku također djeluje i sportska udruga - NK Omladinac, te DVD Ciglenik, dok je nekolicina stanovnika aktivno uključena u rad Lovne grupa „Kuna“ čiji članovi dolaze iz nekoliko naselja Općine Oriovac.

Ciglenik se također ističe po zaštićenoj graditeljsko baštini tj. prapovijesnom naselju „Trnavica“ registriranom kao arheološki lokalitet.

 

 

 

Kujnik

Kujnik kao jedno od manjih naselja Općine Oriovac smješteno je na 45°10'19“ geografske širine i 17°44'14“ geografske dužine. Naselje se nalazi uz županijsku cestu Ž - 4202 [ Bartolovci (D525) - Brodski Varoš – Garčin – Strizivojna - Stari Mikanovci (D46) ].

Naselje Kujnik prostire se na površini od 2,56 km², dok prosječna gustoća naseljenosti iznosi 135 st./km². Prema posljednjem popisu stanovništva Državnog zavoda za statistiku iz 2001. godine, u naselju je boravilo 345 stanovnika. Naselje Kujnik posebno se ističe po stopi rasta broja stanovnika u periodu od 1981. - 2001. godine, koja je u navedenom periodu iznosila 0,26 %. U naselju su evidentirana 102 kućanstva, sa prosjekom od 3,4 člana po kućanstvu. Udio žena u ukupnom stanovništvu iznosi 51,6 %, dok muškarci čine 48,4 % od ukupnog broja stanovnika. Promatrajući dobnu strukturu, statistički podaci govore da 28,4 % stanovništva čine mladi, zrelo stanovništvo čini udio od 52,5 %, dok 19,1 % stanovništva čine osobe starije životne dobi.

Na području naselja Kujnik stanovništvo se pretežito bavi poljoprivrednim djelatnostima i to ratarstvom, vinogradarstvom i stočarstvom, te je prema službenim podacima na području naselja registrirano 15 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
Također, na području naselja Kujnik djeluje i obrt „PLASTOGLAS“ u djelatnosti proizvodnje svijeća i plastike.

Od objekata komunalne i društvene infrastrukture, na području naselja Kujnik postoji mjesno groblje, te društveni dom koji zadovoljava potrebe lokalnog stanovništva u dijelu društvenih aktivnosti.

 

 

 

 

Lužani

Naselje Lužani pripada među 3 najveća naselja Općine Oriovac. Naselje je smješteno na desnoj obali rijeke Orljave, na 45°10'00“ geografske širine i 17°42'28“ geografske dužine. Lužani se nalaze na čvorištu državne ceste D 4 [ GP Bregana (gr. R. Slov.) – Zagreb - Slavonski Brod - GP Bajakovo (gr. Srbije) ], županijske ceste Ž - 4202 [ Bartolovci (D525) - Brodski Varoš – Garčin – Strizivojna - Stari Mikanovci (D46) ] i Živike [ Lužani (Ž4202) – Živike ], što govori u prilog povoljnog geoprometnog položaja naselja. Isto tako, na području naselja nalazi se i željeznička postaja na relaciji Zagreb - Dugo Selo – Novska - Slavonski Brod – Vinkovci.

Površina naselja iznosi 9,88 km², dok je prosječna gustoća naseljenosti 121 st./km². Prema statističkim podacima iz 2001. godine u naselju Lužani boravilo je 1.192 stanovnika, te je u odnosu na 1991. godinu kada je evidentirano 1.275 stanovnika, razvidna stopa pada broja stanovnika . Na području Lužana bilježimo 331 domaćinstvo sa prosjekom od 3,6 članova po kućanstvu.

Promatrajući strukturu stanovništva prema spolu, na području naselja Lužani udio žena iznosi 52,1 % , dok muškarci čine 47,9 % od ukupnog broja stanovnika. Dobna struktura stanovništva relativno je zadovoljavajuća s obzirom da mladi čine 29,4 % stanovništva, 51,9 % čini zrelo stanovništvo, dok 18,7 % čine osobe starije populacije.

U odnosu na ostala naselja na području Općine Oriovac, Lužani se mogu svrstati među gospodarski razvijenija područja. Najzastupljenije djelatnosti su poljodjelstvo, stočarstvo, kemijska industrija, građevinarstvo, trgovina, te ugostiteljstvo.

Od gospodarskih subjekata svakako moramo istaknuti „CHROMOS SVJETLOST“ d.d. iz Lužana, koje pripada među vodeće gospodarske subjekte na cjelokupnom području Općine Oriovac. Također, na području Lužana registrirano je 17 obrtnika, te 64 obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Promatrajući stanje izgrađenosti objekata društvene infrastrukture na području naselja Lužani, ne postoji izrazit nedostatak određenih objekata. U Lužanima djeluje Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ koju pohađa 200 učenika, zatim ambulanta opće medicine, matični ured, poštanski ured, te Hrvatski dom koji u naravi predstavlja objekt polivalentne namjene, a čijim prostorijama se koristi KUD „Graničar“, matični ured, te autoškola „Tommy“. Lužani se ističu po izgrađenim sportskim objektima; od sportske dvorane pri osnovnoj školi do nogometnog igrališta, te terena za mali nogomet, košarku, odbojku i tenis.

Od udruga građana na području naselja Lužani, moramo istaknuti NK „Svjetlost“, KUD „Graničar“, te DVD Lužani.
Od zaštićene graditeljske baštine na području Lužana moramo istaknuti kulturna dobra novije povijesti:
- Spomen ploča organizatorima antifašističke borbe
- Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u centru naselja

 

 

 

Malino

Specifičnog imena, naselje Malino kao jedno od deset naselja Općine Oriovac, pripada u kategoriju naselja srednje veličine po broju stanovnika. Malino se nalazi na 107 m nadmorske visine, te 45°10'16“ geografske širine i 17°44'14“ geografske dužine. U odnosu na administrativno središte općine, Malino je smješteno 3 km zapadno od naselja Oriovac, neposredno uz županijsku cestu Ž – 4202 [Bartolovci (D525)-Brodski Varoš–Garčin–Strizivojna-Stari Mikanovci (D46) ].

Naselje Malino obuhvaća površinu od 6,44 km², dok prosječna gustoća naseljenosti iznosi 89 st./km². Na području naselja, prema statističkim pokazateljima iz 2001. godine boravi 576 stanovnika, te je u odnosu na 1991. godinu prisutan pad broja stanovnika za 1,25 %. U naselju Malino registrirano je 181 kućanstvo sa prosjekom od 3,2 člana po kućanstvu.

U strukturi stanovništva prema spolu, 51,0 % čine žene, dok 49,0 % od ukupnog broja stanovništva čine muškaraci. Dobna struktura stanovništva u postotcima iznosi kako slijedi:

• 24,5 % mladi
• 52,1 % zrelo stanovništvo
• 23,4 % starija populacija

Na području naselja Malino nalazi se sjedište dviju tvrtki: „MAGNUS“ d.o.o. i „OROTEX“ d.o.o., te je isto tako registrirano 8 obrtnika, te 24 obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Navedeni gospodarski subjekti i OPG-i najviše su zastupljeni u djelatnostima ratarstva, vinogradarstva, stočarstva, peradarstva, papirne konfekcije, trgovine, ugostiteljstva i proizvodnih zanimanja.

Od udruženja građana na području naselja Malino istaknuti ćemo NK „Mladost“ Malino, te DVD Malino.
Od zaštićene graditeljske baštine, u Malinu se nalazi prapovijesna nekropola koja je svrstana u kategoriju arheoloških lokaliteta.

 

 

 

Oriovac

Oriovac

Naselje Oriovac kao administrativno središte istoimene općine ujedno je i najveće naselje na području Općine Oriovac. Oriovac obuhvaća površinu od 15,25 km², dok naselje prema posljednjim statističkim podacima iz 2001. godine broji 2.021 stanovnika, što ujedno čini 30,8 % ukupnog stanovništva općine. Oriovac se nalazi na 45°09'53“ geografske širine, te 17°45'37“ geografske dužine. Naselje je smješteno na jugozapadnim padinama Dilj gore, 22 km zapadno od grada Slavonskog Broda.

Naselje Oriovac nalazi se na povoljnom prometnom položaju; na križanju županijskih cesta Ž - 4202 [ Bartolovci (D525) - Brodski Varoš – Garčin – Strizivojna - Stari Mikanovci (D46) ], Ž - 4204 [ Oriovac (Ž - 4202) - Slavonski Kobaš - gr. R.BiH ] i nerazvrstanih cesta. Također, u naselju postoji željeznička postaja na relaciji Zagreb - Dugo Selo – Novska - Slavonski Brod - Vinkovci.

Prosječna gustoća naseljenosti na području naselja Oriovac iznosi 133 st/km2. Od ostalih demografskih pokazatelja, moramo naglasiti da je na području Oriovca evidentirano 619 domaćinstava sa prosjekom od 3,2 člana po domaćinstvu. U strukturi stanovništva prema spolu žene su zastupljene sa 51,0 %, dok muškarci čine 49,0 %. Dobna struktura stanovništva Oriovca može se reći da je zadovoljavajuća; 24,1 % čine mladi, 57,7 % zrelo stanovništvo, dok 18,2 % čine osobe starije životne dobi.

Po stupnju gospodarske razvijenosti naselje Oriovac prednjači u odnosu na ostala naselja na području općine. Prema službenim podacima u naselju je registrirano 12 poduzeća, 33 obrta, te 41 obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

Od obrazovnih institucija na području naselja djeluje OŠ dr. „Stjepan Ilijašević“ sa razrednim odjelima od I – VIII razreda koju pohađa 452 učenika, te ustanova predškolskog odgoja „Ivančica“ koju trenutno pohađa 64 djece. U pogledu pružanja primarne zdravstvene zaštite, na području Oriovca djeluju ambulanta opće i stomatološke medicine. Također, usluge u okviru svojih djelatnost pruža i ljekarna, veterinarska ljekarna, banke, FINA, poštanski ured, te benzinska postaja.

U segmentu društvenih djelatnosti, posebice moramo naglasiti da na području naselja Oriovac djeluje nekoliko športskih i kulturnih udruga; KUD „Luka Ilić Oriovčanin“, NK „Oriolik“, KK „Rekord Tim“, "TKD Škorpion", Lovačko društvo „Prepelica“, "ŠN Oriovac", DVD Oriovac, te udruga umirovljenika i udruga voćara i vinogradara.

Od sakralnih objekata, na području naselja Oriovac nalazi se župna crkva sv. Emerika izgrađena 1814. godine, u istoimenoj župi koja je osnovana 1660. godine.

Na području naselja Oriovac, također je evidentirano nekoliko arheoloških lokaliteta;

- Prapovijesna nekropola u ul. Braće Radića
- Antičko nalazište „Rimska cesta“
- Prapovijesno nalazište „Glatnik“

Od kulturnih dobara novije povijesti svakako vrijedi istaknuti spomen ploču podignutu u čast obilježavanja 150 – te godišnjice ilirskog pokreta; spomen ploču u čast poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu; spomenik barunu Filipoviću za gradnju nasipa 1880. godine; te tursku česmu iz 17. stoljeća.

 

 

 

Pričac

Naselje u Općini Oriovac koje se nalazi na geografskoj širini 45°08'12“ i geografskoj dužini 17°40'51“ na lijevoj strani rijeke „Save“, koja je ujedno i međunarodna granica sa Republikom Bosnom i Hercegovinom, što ga čine idealnim mjestom za rekreativno – ribolovne manifestacije. Zbog blizine rijeke „Save“ osim ribolovstva, u ljetnim vrućim danima mnogi stanovnici kako naselja tako i okolnih mjesta dolaze da bi se osvježili i okupali.

Naselje Pričac poznato je i po antičkom nalazištu „Rimska cesta“.

Naselje je udaljeno 8 km jugozapadno od naselja Oriovac, te se nalazi na križištu lokalne ceste L - 42027 [ Živike ( Ž4203 )-Pričac ] i nerazvrstane ceste.

Prema zadnjem popisu stanovništva Državnog zavoda za statistiku iz 2001. godine u naselju živi 132 stanovnika u 38 domaćinstva. Površina naselja Pričac je 6,77 km², dok je prosječna gustoća naseljenosti 19 st./km².
Gledajući strukturu stanovništva prema spolu, žene sa 51,5% imaju veći udio u ukupnom broju stanovništva od muškaraca koji ih ima 48,5%. Nadalje, prema dobnoj strukturi stanovnika u naselju 30,3% čine mladi, 49,2% zrelo stanovništvo, te 20,5% starije populacije.

Što se tiče gospodarske osnove, najzastupljenije je poljodjelstvo, stočarstvo i vodno gospodarstvo ( Hrvatske vode ). Na području naselja Ciglenik registrirano je 8 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

 

 

Radovanje

Naselje u Općini Oriovac koje se nalazi na geografskoj širini 45°09'50“ i geografskoj dužini 17°46'46 smješteno je na glavnoj županijskoj cesti Ž - 4202 [ D49 – Lužani – Oriovac - Gornji Andrijevci ( D525 ) ].

Na području naselja živi 355 stanovnika u 121 domaćinstva što čini prosjek od 3,9 stanovnika po domaćinstvu. Površina naselja je 4,13 km², te je prosječna gustoća stanovništva 114 st./km². Promatrajući strukturu stanovništva prema spolu 54,9% stanovništva su žene, te 45,1% su muškaraci. Nadalje, 20,0% čine mladi, 57,2% zrelo stanovništvo, te 22,8% starije populacije.

Što se tiče gospodarske osnove, u Radovanju postoji 8 registriranih obiteljskih gospodarstava, 3 obrta ( Ekosustavi, Market „Anita“ i „DAS“ Građevinsko limarsko bravarska galanterija), te jedno poduzeće (EKOPLAST d.o.o.)

U naselju nalazi se kapela sv. Ivana Krstitelja u župi sv. Mirka iz Oriovca.

 

 

 

Slavonski Kobaš

Slavonski Kobaš jedno je od tri najveća naselja u sastavu Općine Oriovac. Smješteno na lijevoj obali rijeke Save, naselje obuhvaća površinu od 33,12 km². Naselje se nalazi na 45°05'59“ geografske širine, te 17°44'37“ geografske dužine, na križištu županijskih cesta Ž - 4204 [ Oriovac ( Ž - 4202 ) - Slavonski Kobaš - gr. R BiH ], lokalnih cesta L - 42028 [ Kloštar - Slavonski Kobaš ( Ž - 4204 ) ], L42036 [ Slobodnica ( Ž - 4206 ) – Kaniža – Bebrina - Slavonski Kobaš ( Ž - 4204 ) ] i nerazvrstanih cesta.

Prema posljednjim statističkim podacima Slavonski Kobaš broji 1303 stanovnika, sa prosječnom gustoćom naseljenosti od 39 st/km², te 388 domaćinstava sa prosjekom od 3,3 člana po domaćinstvu. Na relativno nepovoljnu dobnu strukturu stanovništva ukazuju podaci o 46,9 % zrelog stanovništva, te 24,3% starije populacije, dok tek 28,8 % ukupnog broja stanovnika čine mladi ljudi. Nadalje, struktura stanovništva prema spolu, također se može reći da je nezadovoljavajuća iz razloga što 52,3 % stanovništva čine žene, dok udio muškaraca u ukupnom stanovništvu iznosi 47,7 %.

Na području Slavonskog Kobaša nije registrirano niti jedno poduzeće, dok je obrtnika evidentirano 7 – farma i klaonica peradi, trgovački obrti, frizerski salon, te drvoprerađivački obrt. U Slavonskom Kobašu registrirano je 146 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, što čini 42,20 % od ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava na cjelokupnom području Općine Oriovac. Iz prethodno navedenoga, razvidno je da se stanovništvo prvenstveno bavi poljoprivrednim djelatnostima.
U zoni naselja Slavonskog Kobaša nalazi se sidrište za brodove na rijeci Savi, te također i poljoprivredno letjelište širine 40 m i dužine 600 m sjeverno od naselja.

Na području Slavonskog Kobaša djeluje i područna škola sa razrednim odjelima za nastavu od I – IV razreda koju pohađa 152 učenika; zatim ambulanta opće medicine, veterinarska ambulanta, te je izgrađen društveni dom s ciljem zadovoljavanja potreba stanovništva u segmentu društvenih djelatnosti.
Na području naselja djeluje i lovačko društvo „Orljava“, u lovištu „Slavonski Kobaš“ koje se prostire na 5.800 ha površine od čega je u vlasništvu Općine Oriovac 5.273 ha. U lovištu se gospodari sa srnama, zečevima i fazanima. Također, zbog blizine rijeke Save, te tradicije u bavljenju ribolovnim djelatnostima u naselju djeluju 2 športsko – ribolovne udruge; ŠRU „Pljoska“ i ŠRU „Šaran“.

Od ostalih udruga prisutnih na području Slavonskog Kobaša, ponajprije moramo istaknuti Kulturno-umjetničko društvo „Matija Gubec“, zatim NK „Slavonac“, KKK „Oriolik“, te DVD Slavonski Kobaš.

Od sakralnih objekata na području naselja, nužno je istaknuti župnu crkvu sv. Ivana Krstitelja koja je dio naselja, izgrađenu 1780. godine u istoimenoj župi koja je osnovana 1600. godine. U naselju se nalazi i crkva sv. Marije na groblju čija kapela je ostatak znatno veće crkve i samostanskog kompleksa.

Slavonski Kobaš poznat je i nekoliko arheoloških lokaliteta:

- prapovijesno nalazište „Kremenica, Brežani“
- prapovijesna nekropola „Selišta“
- antičko nalazište „Rimska cesta“

 

 

 

Živike

Naselje u Općini Oriovac koje se nalazi na geografskoj širini 45°09'01“, geografskoj dužini 17°40'51“. Smješteno je u Crnac polju, u mikroregiji srednje posavine slavonskoga međurječja, odnosno 2 km jugoistočno od naselja Oriovac.

Naselje se nalazi na križistu županijske ceste Ž - 4203 [ Lužani ( Ž - 4202 ) – Živike ], lokalne ceste L - 42027 [ Živike ( Ž - 4203 ) - Pričac] i nerazvrstanih cesta. Prema zadnjem popisu stanovništva Državnog zavoda za statistiku iz 2001. godine u naselju živi 308 stanovnika, te je evidentirano 98 domaćinstava. Površina naselja iznosi 7,40 km², te prosječna gustoća stanovništva je 42 st./km².

Struktura stanovništva prema spolu je 53,6% žena i 46,4% muškaraca, te prema dobnim granicama 25,6% čine mladi, 47,1% zrelo stanovništvo, te 27,3% starije populacije.

Što se tiče gospodarske osnove, najzastupljenije je poljodjelstvo gdje postoji 28 registriranih poljoprivrednih gospodarstava, nadalje, vinogradarstvo, vinarija, stočarstvo, trgovina, ugostiteljstvo i obrti ( ugostiteljstvo i poljoprivredna trgovina ).
U naselju se nalazi područna škola Živike, kapela sv. Katarine djevice i mučenice, te spomenik obilježja palim mještanima Živika i Pričca od 1841.-1992.godine.

 

 

 

OGLASI


INFORMACIJE


dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Zamjenica načelnika:
Željka Čorak
Mob. 099-379-7960
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png