Uvodna riječ načelnika

Dragi mještani i mještanke, poštovani posjetitelji službenih web stranica Općine Oriovac,

Osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime Općine Oriovac putem službenih web stranica naše općine. Promišljajući o načinima dodatnog promoviranja područja naše općine, a vodeći se suvremenim razvojnim trendovima, odlučili smo se na izradu službenih web stranica općine, želeći na taj način ostvariti nekoliko ciljeva.

Općepoznata je činjenica, da u razvijenim zemljama svijeta, razvoj pojedinog društva u cjelini uvelike ovisi o praćenju komunikacijske tehnologije, te primjene iste u svakodnevnom životu. U današnje vrijeme globalnog razvoja tehnologije, moramo naglasiti činjenicu da se 47 % svjetskog stanovništva svakodnevno koristi internetom. Pozitivan trend porasta broja korisnika bilježi i Republika Hrvatska, te prema podacima Centra za istraživanje tržišta danas 37 % ukupnog stanovništva svakodnevno se koristi internetom, bilo u poslovne ili privatne svrhe.

Kada govorimo o cjelokupnom razvitku područja Općine Oriovac, neosporna je činjenica da će službene web stranice predstavljati „prozor u svijet“ putem kojega ćemo područje općine prezentirati i promovirati diljem svijeta. Tako će jednim klikom miša, svim zainteresiranim posjetiteljima biti dostupne osnovne informacije o Općini Oriovac, povijesti nastanka općine, svakom pojedinom naselju, kao i gospodarstvu, kulturi, turizmu, športu te svim ostalim segmentima i događanjima prisutnima na našem području.

Nemjerljiva je uloga koju će službene web stranice polučiti, posebice promatrajući s dugoročnog aspekta. Pozicionirajući Općinu Oriovac uz bok razvijenim urbanim sredinama, izradom navedenih web stranica želimo približiti našu općinu potencijalnim investitorima, posjetiteljima, turistima kao i svim našim žiteljima koji su silom prilika, u potrazi za boljim životom otišli sa svojih ognjišta.

Stoga, pozivam sve Vas, da se o svim novitetima koji se događaju na području naše općine upoznate na službenim web stranicama, uz nadu da će Vas one potaknuti da i osobno posjetite našu općinu, te i uživo doživite sve ljepote ovog slavonskoga kraja.

Načelnik Općine Oriovac
Antun Pavetić

Kontakti

Načelnik: Antun Pavetić

Adresa: Trg hvatskog preporoda 1
35250 Oriovac
Telefon: (035) 431 232
Fax: (035) 430 006
Mob. 098-263-822
E-mail: opcina-oriovac@sb.t-com.hr

Zamjenica načelnika: Željka Čorak

Mob. 099-379-7960
e-mail: zamjenica.nacelnika@oriovac.hr

Službenik za informranje: Darija Jandik

Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : opcina-oriovac@sb.t-com.hr

Osoba za nepravilnosti: Ivana Tomić

Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
E-mail: knjiznica@oriovac.hr

Komunalna redarica: Josipa Gavran Ećimović

Mob. 0989833485
E-mail: komunalno@oriovac.hr

Knjižnica i čitaonica: Ivana Tomić

Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
E-mail: knjiznica@oriovac.hr

Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"

Ravnateljica: Blanka Stažić
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: vrtic.oriovac@gmail.com

Reciklažno dvorište

Mob. 099-490-3009

Fotogalerija

Gospodarstvo

Poduzetnici

Sukladno podacima Hrvatske gospodarske komore iz 2015. godine, slijedi popis aktivnih poslovnih subjekata (malih i srednjih poduzetnika) s područja Općine Oriovac.  pdf

 

  TVRTKE S ISPOSTAVOM U OPĆINI
1 „BUBA“ d.o.o. trgovina, Požega
2 „JASINJE“d.d. proizvodnja, trgovina i usluge, Slavonski Brod, - u stečaju
3 „METALIJA TRANS“ d.o.o. trgovina, Požega,
4 „TISAK“ d.o.o. Zagreb
5 HP-Hrvatska pošta d.d. Slavonski Brod
6 „VINDON“d.o.o.proizvodnja i trgovina, Sl. Brod
7 „HP-Hrvatska pošta“d.d. Sl. Brod
8 „ŽITO“ d.o.o.proizvodnja i trgovina, Osijek,
9 „PPK VALPOVO“ d.d. proizvodnja i trgovina, Valpovo,
10 „HP-Hrvatska pošta“ d.d. Slavonski Brod
11 INA d.d. industrija nafte, Zagreb
12 „EUROAGRAM TIS“d.o.o. Zagreb
13 „ŽDERIĆ“ d.o.o. kladionica, Osijek
14 „DO“ Termoenergetska postrojenja, proizvodnja, Sl. Brod

Izvor podataka: Općina Oriovac

 


Obrtnici

 Prema podacima Ministarstva poduzetništva i obrta – obrtnog registra iz mjeseca studenog 2012. godine, na području Općine Oriovac u radu su slijedeći obrti pdf

 

  OBRTI S ISPOSTAVOM U OPĆINI ORIOVAC
1 „JANKOVIĆ“ mlin i pekarnica, vl. Božo Janković, Brodski Stupnik
2 „PALMA“ cvjećarna, Sl. Brod
3 „THOMY“ trgovina na malo i pekara, vl. Ana Kovačević, Sibinj
4 „JANKOVIĆ“ mlin i pekarnica, B.Stupnik
5 „HRVATSKE ŠUME“ ZAGREB
6 Hž infrastruktura, Sl. Brod
7 PBZ –sektor operativni poslova, Zagreb
8 FINA, Sl. Brod

 Izvor podataka: Općina Oriovac

 


OPG - Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

  NASELJA Broj upisanih gospodarstava
1 Bečic
2
2 Ciglenik
8
3 Kujnik
15
4 Lužani
64
5 Malino
24
6 Oriovac
41
7 Pričac
10
8 Radovanje
8
9 Slavonski Kobaš
146
10 Živike
28
  UKUPNO
346

Izvor podataka: RH; Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

 


Nezaposlenost

GODINA
UKUPNO
ŽENE
2000.
455
209
2001.
558
281
2002.
526
281
2003.
466
263
2004.
485
263
2005.
501
280
2006.
482
274
2007.
415
251
2008.
385
231
2009.
576
322
2010.
590
299
2011.
614
340
2012.
631
352

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje zadužen je za diseminaciju statističkih podataka iz područja tržišta rada koji se odnose na registriranu nezaposlenost, zapošljavanje s evidencije nezaposlenih osoba i slobodna radna mjesta. Na sljedećim stranicama možete dobiti uvid u mjesečne ili godišnje podatke od 1952. do danas.

STATISTIKA - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
(klikni ovdje)

 

 

 

 

 

 

 


Zaposlenost

Vrsta osiguranika
Broj osiguranika
Radnici kod pravnih osoba
349
Radnici kod fizičkih osoba
21
Obrtnici
53
Poljoprivrednici
36
Samostalne profesionalne djelatnosti
5
Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju RH kod poslovdavca sa sjedištem u inozemstvu
-
Produženo osiguranje
3
UKUPNO
467

Izvor podataka: HZMO rujan, 2013.

Dokumenti Općine

pdf  Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.2017 do 31.12.2017. Dječji vrtić Ivančica
pdf  Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2017 do 31.12.2017. Dječji vrtić Ivančica
pdf  Proračun za 2018. godinu
pdf  Prijedlog Proračuna za 2018. godinu
pdf Upute o načinu komunikacije između Općine Oriovac i proračunskog korisnika
pdf  Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2015.
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika srpanj-prosinac 2015.
pdf  Pravilnik o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa vrtića
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2015.
pdf  Zaključak o davanju suglasnosti na osnivanje Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod
pdf  Zaključak na Financijski plan vrtića za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.godinu
pdf  Izmjene i dopune Plana mreže Dječjih vrtića na području općine Oriovac
pdf  Financijski plan Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac za 2016 te projekcije plana za 2017. i 2018.
pdf Plan prijma u službu u Općinu Oriovac - 2016.
pdf  Popis korisnika donacija i sponzorstva Općine Oriovac
pdf  Plan nabave općine Oriovac za 2016.
pdf  Odluka o izvršavanju Proračuna općine Oriovac za 2016.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2015.g.
pdf  Program socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2016.g.
pdf  Program javnih potreba u kulturi na području Općine Oriovac u 2016.g.
pdf  Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Oriovac
pdf  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih općine Oriovac
pdf  Zaključak o prestanku mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća općine Oriovac
pdf  Zaključak - usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Oriovac za razdoblje 2016. – 2019.g.
pdf  Zaključak - usvajanje plana razvoja sustava civilne zaštite za Općinu za razdoblje 2016.-2018.g.
pdf  Zaključak - usvajanje analize stanja sustava civilne zastite u 2015.
pdf  Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća općine Oriovac
pdf  Program rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2016. g.
pdf  Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gopodarstvu u 2016. godini na području općine Oriovac
pdf  Program kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2016.g.
pdf  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na podrucju općine Oriovac u 2016.g.
pdf  Program javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2016. g.
pdf  Plan razvoja sustava civilne zaštite 2016-2018.g.
pdf  Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Oriovac za 2016.g
pdf  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Oriovac
pdf  Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Oriovac
pdf  Izmjene i dopune Proračuna općine Oriovac za 2015. godinu
pdf  Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.g. na području općine Oriovac
pdf  Izmjene i dopune Programa rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac za 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Plana nabave općine Oriovac za 2015.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2015. g.
pdf  Izmjena i dopuna Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Oriovac
pdf  Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2015. g.
pdf  Proračun Općine Oriovac za 2016.g.
pdf  Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2015. g.
pdf  Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte Općine Oriovac u 2015. g.
pdf  Godišnji plan - Program rada Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac za pedagošku godinu 2015.-2016.
pdf  Plan mreže dječjih vrtića na području općine Oriovac
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika siječanj-lipanj 2015.
pdf  Ostvarenje plana razvojnih programa
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Oriovac u 2014.
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana nabave za 2014.
pdf  Zaključak o usvajanju izvješća o radu načelnika srpanj-prosinac 2014.
pdf  Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za 2014.
pdf  Plan mreže dječjih vrtića na području općine Oriovac - 2015.
pdf  Plan prijma u službu u općinu Oriovac - 2015.
pdf  Izmjene i dopune Zaključka o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja-ENU-obiteljske kuće
pdf  Izmjene i dopune Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi - ENU - obiteljske kuće
pdf  Proračun Općine za 2015.
pdf  Program socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2015.
pdf  Program javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2015.
pdf  Program javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2015.
pdf  Program kapitalnih ulaganja u objekte u 2015.
pdf  Program tekućeg investicijskog održavanja 2015.
pdf  Program rada Vlastitog pogona za 2015.
pdf  Program održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22 u 2015. godini
pdf  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac u 2015.

 pdf  Izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara
 pdf  Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22.st.1. u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja za 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Vlastitog pogona za 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u 2014.
 pdf  Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte Općine Oriovac u 2014. godini
 pdf  Izmjene i dopune proračuna Općine Oriovac za 2014. godinu
 pdf  PRORAČUN OPĆINE ORIOVAC ZA 2014. GODINU
 pdf  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ORIOVAC ZA 2013. GODINU

word Statut općine Oriovac (PROČIŠĆENI TEKST)
word Poslovnik Općinskog vijeća općine Oriovac (PROČIŠĆENI TEKST)
word Plan prijma u službu u Općinu Oriovac
word Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za općinu Oriovac u 2014. godini
word Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte u 2013.
word Izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u 2013.
word Izmjene i dopune socijalnih potreba 2013.
word Izmjene i dopune javnih potreba u sportu 2013.
word Izmjene i dopune Vlastitog pogona za 2013.
word Program kapitalnih ulaganja u objekte u 2014.
word Program socijalnih potreba u 2014.
word Program javnih potreba u sportu u 2014.
word Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2013.
word Izmjene i dopune kultura 2013.
word Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja za 2013.
word Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22.st.1. u 2013.
word Program gradnje objekata i uređaja za 2014.
word Program kultura 2014.
word Program održavanja komunalne infrastrukture iz čl.22 u 2014. godini
word Program rada Vlastitog pogona za 2014.
word Program tekućeg investicijskog održavanja 2014.
word Smjernice za organizaciju i razvoj u 2014.

 


Prostorni plan Općine Oriovac


Zakon o prostornom uređenju Republike Hrvatske (N.N. 76/07) definira temeljni odnos prostornog planiranja i gospodarstva odredbom da se prostornim uređenjem osigura gospodarenje prostorom, čime se ostvaruju uvjeti za društveni i gospodarski razvoj određenog područja. Stoga, osnovna uloga Prostornog plana je da definira i predvidi promjene u prostoru.

DOKUMENTI


Ostali dokumenti

Na sjednici održanoj 17.06.2002. godine Općina Oriovac donijela je program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Program je donesen na temelju stavka 1. članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sukladno strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, Mjerilima i uvijetima za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta (NN 13/2), te članka 21. Statuta općine Oriovac.

DOKUMENTI

 


 

Proračun u malom Općine Oriovac

 pdf  Proračun u malom Općine Oriovac 2008.
 pdf  Proračun u malom Općine Oriovac 2009.

Udruge

Kako protječu godine od osamostaljenja Republike Hrvatske, tako možemo primjetiti sve veći porast u udruživanju građana u nevladinom sektoru koji na taj način oblikuju civilno društvo, često spominjanu kritičnu masu zaslužnu za osviješćivanje građana o vlastitim pravima i mogućnostima, što nerijetko rezultira poboljšanjem kvalitete života istih.

Dakle, civilno društvo predstavljaju građani koji se aktivno upliću u sve sfere društvenog djelovanja, te ono kao takvo igra važnu ulogu osobito u zemljama mlade demokracije. Organizacije civilnog društva zapravo surađuju s vladom i u idealnim uvjetima postižu da ona odgovorno ispunjava svoja obećanja. No da civilno društvo nije novotarija modernog doba, nego pravi pokazatelj razvijenosti demokracije pojedinog društva pokazuju povijesni podatci iz stare Grčke, koljevke demokracije.

Pri spomenu suvremenog društva treba svakako objasniti možda i najvažnije načelo na kojemu se ono temelji. Naime, radi se o načelu supsidijarnosti, a osnovno značenje toga pojma, da se aktualni problemi trebaju rješavati tamo gdje nastaju, na najnižoj razini, i tek ako ta niža socijalna jedinica nije u mogućnosti sa svojim resursima riješiti problem, se obraća većoj distanci, je upravo poveznica zbog koje ga vežemo uz pojam civilnog društva. Dakle, pojedinac se pri rješavanju svojih problema udružuje s drugim građanima sličnih ili istih interesa, te tako dolazimo do pojma civilnog društva ili civilne participacije u javnim aktivnostima koje razdvajamo od političke participacije.

Danas u Republici Hrvatskoj djeluje više od 29.000 registriranih udruga, a i Općina Oriovac se također može pohvaliti s udrugama koje svojim kontinuiranim i neumornim djelovanjem oplemenjuju područje općine s mnoštvom kvalitetnih sadržaja, parirajući na taj način i velikim gradovima.


- VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE ORIOVAC
- DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ORIOVAC
- DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO CIGLENIK - BEČIC
- DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ŽIVIKE - PRIČAC
- DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SLAVONSKI KOBAŠ
- DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LUŽANI
- KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "LUKA ILIĆ-ORIOVČANIN
- KULTURNO- UMJETNIČKO DRUŠTVO "GRANIČAR" LUŽANI
- KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "MATIJA GUBEC" SLAVONSKI KOBAŠ
- KOŠARKAŠKI KLUB "REKORD-TIM " ORIOVAC
- NOGOMETNI KLUB "ORIOLIK" ORIOVAC
- ŠKOLA NOGOMETA "Oriovac "
- NOGOMETNI KLUB "OMLADINAC" CIGLENIK - BEČIC
- NOGOMETNI KLUB "SVJETLOST" LUŽANI
- ŠKOLA NOGOMETA " SVJETLOST " LUŽANI
- NOGOMETNI KLUB "MLADOST" MALINO
- ŠKOLA NOGOMETA " KOBAŠ 2010 "
- NOGOMETNI KLUB "SLAVONAC" SLAVONSKI KOBAŠ
- KAJAK KANU KLUB "ORIOLIK" SLAVONSKI KOBAŠ
- TENISKI KLUB "SVJETLOST" LUŽANI
- TAEKWONDO KLUB "ŠKORPION" ORIOVAC
- ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA "ŠARAN" ORIOVAC
- ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA "ORLJAVA" LUŽANI
- ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA "PLJOSKA"
- LOVAČKO DRUŠTVO "ORIOVAC"
- LOVAČKO DRUŠTVO "ORLJAVA" SLAVONSKI KOBAŠ
- MOTO KLUB "SINOVI RAVNICE" LUŽANI
- RADIO-AMATERSKA UDRUGA ORIOVAC
- UDRUGA MATICE UMIROVLJENIKA OPĆINE ORIOVAC
- UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA OPĆINE ORIOVAC
- KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA "JASNI VIDICI"
- UDRUGA VETERANA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA "OTROVI" ORIOVAC
- PRVA UDRUGA KOBAŠKIH RATARA I STOČARA
- UDRUŽENJE HRVATSKE MLADEŽI MJESNOG ODBORA LUŽANI
- KREATIVNA UDRUGA MLADIH "LIMES" SLAVONSKI KOBAŠ
- KREATIVNO-KARITATIVNA GRUPA ŽUPE ORIOVAC
- CB RADIO KLUB "ORIOS" ORIOVAC
- UDRUGA "MOST 352", ORIOVAC
- EXTREME KLUB "MALINO-ORIOVAC", MALINO
- ARTECO PAVLETIĆ, MALINO

OGLASI


INFORMACIJE


dimnjacarske usluge

PPUO

program raspolaganja poljprivrednim zemljistem 2018 thumb

Službenik za informranje:
Darija Jandik
Tel. 035/431-232; 035/431-036
Fax: 035/430-006
Mob. 0989833487
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 
Osoba za nepravilnosti:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147, 035/431-232
Fax: 035/430-006
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Komunalna redarica:
Josipa Gavran Ećimović
Mob. 0989833485
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Načelnik:
Antun Pavetić
Mob. 098-263-822


Zamjenica načelnika:
Željka Čorak
Mob. 099-379-7960
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Knjižnica i čitaonica:
Ivana Tomić
Tel. 035/430-147,
Mob. 098-983-3489
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dječji vrtić "Ivančica Oriovac"
Blanka Stažić, ravnateljica
Tel. 035/409-787
Mob. 0994242881
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Reciklažno dvorište
Mob. 099-490-3009


logo-kud-kobas.pnglogo-kud-lio.pnglogo-lag.pnglogo-limes.pnglogo-uvvoo.png